Сауда-саттық ақпарат

Мемлекеттік бағалы қағаздары

Нарықтық баға бойынша мемлекеттік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 17 553,38
Айдың басынан бастап өзгеруі -504,68
52 аптадағы минимум 17 104,44
Тарихи минималды мәні 7 060,58
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -61,51
Жыл басынан бастап өзгеру -504,68
52 аптадағы максимум 18 714,94
Тарихи максималды мәні 18 714,94

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 1 932,3
52 аптадағы минимум 0,001
Тарихи минималды мәні 0,000
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -410,9
52 аптадағы максимум 36 563,1
Тарихи максималды мәні 121 993,8
* время последнего обновления: 21.01.2022
* соңғы 6 айға мәліметтер
** апостроф аукционның қайталап өткізілгенін көрсетеді