Сауда-саттық ақпарат

Мемлекеттік бағалы қағаздары

Нарықтық баға бойынша мемлекеттік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 18 140,89
Айдың басынан бастап өзгеруі +234,42
52 аптадағы минимум 14 509,50
Тарихи минималды мәні 7 060,58
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -36,31
Жыл басынан бастап өзгеру +1 314,02
52 аптадағы максимум 18 676,44
Тарихи максималды мәні 18 676,44

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 2 735,0
52 аптадағы минимум 0,001
Тарихи минималды мәні 0,000
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +2 571,0
52 аптадағы максимум 30 211,1
Тарихи максималды мәні 121 993,8
* время последнего обновления: 23.07.2021
* соңғы 6 айға мәліметтер
** апостроф аукционның қайталап өткізілгенін көрсетеді