Сауда-саттық ақпарат

Мемлекеттік бағалы қағаздары

Нарықтық баға бойынша мемлекеттік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 17 877,73
Айдың басынан бастап өзгеруі +86,12
52 аптадағы минимум 15 685,33
Тарихи минималды мәні 7 060,58
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +9,98
Жыл басынан бастап өзгеру +1 050,86
52 аптадағы максимум 18 676,44
Тарихи максималды мәні 18 676,44

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 1 247,5
52 аптадағы минимум 0,001
Тарихи минималды мәні 0,000
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -1 504,0
52 аптадағы максимум 31 969,7
Тарихи максималды мәні 121 993,8
* время последнего обновления: 18.10.2021
* соңғы 6 айға мәліметтер
** апостроф аукционның қайталап өткізілгенін көрсетеді