Сауда-саттық ақпарат

Тұрақты даму облигациялары (ESG облигациялары) экология, қоршаған ортаны қорғау саласындағы жобаларды және әлеуметтік маңызы бар жобаларды қаржыландыруға бағытталған және жасыл облигацияларды, әлеуметтік облигацияларды және тұрақты даму жобаларын қаржыландыру мақсатында шығарылатын өзге де облигацияларды қамтиды.

Орнықты даму жобаларын қаржыландыру мақсатында шығарылатын жасыл, әлеуметтік немесе өзге де облигациялардың қолданылатын қағидаттар мен стандарттарға сәйкестік критерийлерін тиісті уәкілетті орган немесе тізбесін Биржа айқындайтын орнықты даму облигацияларын шығару арқылы қаржыландыруға жататын жобаларды тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын ұйымдар айқындайды.

ESG бағытын дамыту мақсатында Биржа тұрақты даму облигацияларының эмитенттеріне листингілік алымдарды төлеу бойынша жеңілдіктер, сондай-ақ тиісті консультациялық қолдау көрсетеді.

Коды Басқарушы компания ISIN Түрі
KEGCb4 KEGOC KZ2C00007797 облигациялар
BRKZb25 Қазақстан Даму Банкі KZ2C00008605 облигациялар
EABRb21 ЕАДБ KZ2D00008083 облигациялар
ASDBe5 АДБ XS2251962499 халықаралық облигациялар
ASDBe4 АДБ XS2251962903 халықаралық облигациялар
FRMPb3 "Даму" қоры KZ2C00008068 облигациялар
EABRb25 ЕАДБ KZ2D00008174 облигациялар
ASDBe9 АДБ XS2444205756 халықаралық облигациялар
ASDBe6 АДБ XS2294363416 халықаралық облигациялар
Коды Басқарушы компания ISIN Түрі
Коды Басқарушы компания ISIN Түрі
Коды Басқарушы компания ISIN Түрі
Коды Басқарушы компания ISIN Түрі
KEGCb4 KEGOC KZ2C00007797 облигациялар
BRKZb25 Қазақстан Даму Банкі KZ2C00008605 облигациялар
EABRb21 ЕАДБ KZ2D00008083 облигациялар
ASDBe5 АДБ XS2251962499 халықаралық облигациялар
ASDBe4 АДБ XS2251962903 халықаралық облигациялар
Коды Басқарушы компания ISIN Түрі
FRMPb3 "Даму" қоры KZ2C00008068 облигациялар
EABRb25 ЕАДБ KZ2D00008174 облигациялар
ASDBe9 АДБ XS2444205756 халықаралық облигациялар
ASDBe6 АДБ XS2294363416 халықаралық облигациялар