Сауда-саттық ақпарат

Вакансиялар

Біз кәсіпқой мамандар командасында қызықты жұмысты, сондай-ақ өзін-өзі таныту, кәсіби өсу, өз білімдері мен тәжірибесін пайдалану мүмкіншіліктерін ұсынамыз. Бастамашыл, талантты, мақсатына ұмтылған және табысқа сенімді адамдардан, қор нарығында мансабын жаңа бастаған, сондай-ақ тәжірибелі кәсіпқой мамандардан түйіндемелер күтеміз.

Бос орындарға үміткерлерге теңдей мүмкіндіктер береміз. Кандидатураларды қарау үдерісінде, әділеттікті, гендерлік теңдікті, сондай-ақ ұйымның бизнес-талаптарын басшылыққа аламыз.


Міндеттері:
 • биржалық ақпаратты жинауға, талдауға және өңдеуге мүмкіндік беретін процестерді автоматтандыруға қатысу;
 • реттеуші органның және Биржаның ішкі мақсаттарына арналған статистикалық деректерді дайындау;
 • бағалы қағаздар базасын жүргізу;
 • Биржаның интернет-сайтын ақпараттық толықтыру және сүйемелдеу.
Талаптар:
 • жоғары (экономикалық, қаржылық және/немесе математикалық) білім;
 • бағалы қағаздар нарығындағы жұмыс тәжірибесі кемінде бір жыл;
 • ағылшын тілін intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білу;
 • Microsoft Office өнімдерінің сенімді пайдаланушысы;
 • PowerPoint және Excel бағдарламаларында, деректер массивін өңдеу және оның көрнекі көрінісі бойынша жақсы жұмыс дағдылары;
 • құжат айналымы және іскерлік хат алмасу нормаларын білу.
Жеке қасиеттер:
 • қарым-қатынас жасауға бейімділік, белсенділік, сауаттылық, өзін-өзі дамытуға ұмтылу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Міндеттері:
 • қаржы нарықтарына қатысты мәселелер бойынша ішкі және сыртқы пайдаланушыларға талдамалық шолулар мен презентациялар дайындау;
 • бастапқы деректерді жинау және өңдеу, жазбаша талдауды дайындау, визуалды талдау;
 • негізгі халықаралық қаржы нарықтарына макроэкономикалық шолу;
 • жергілікті капитал нарығын жан-жақты талдау;
 • биржалық өнімдер саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерді талдау.
Талаптар:
 • жоғары қаржылық немесе экономикалық білім;
 • жергілікті және халықаралық қор нарықтарының жұмыс негіздерін жақсы білу;
 • үлкен деректер массивтерімен жұмыс істей білу, есептер мен баяндамалар жасау, компания басшылығына презентациялар дайындау;
 • BI, Eviews, SQL саласындағы білім, CFA дәрежесін алудағы прогресс үміткерді қарау кезінде артықшылыққа ие болады.
Жеке қасиеттер:
 • қарым-қатынас жасауға бейімділік, белсенділік, сауаттылық, өзін-өзі дамытуға ұмтылу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Міндеттері:
 • ақпаратты таратушылар мен тұтынушылардың есебін жүргізу, келісім-шарттар жасасу;
 • ақпаратттық сервистерді сүйемелдеу;
 • ақпараттық сервистердің клиенттеріне кеңес беру;
 • кірістерді есепке алу;
 • сауда деректерін мониторингілеу және тексеру;
 • бөлім қызметі шеңберіндегі міндеттерді орындау.
Талаптар:
 • жоғары (экономикалық, қаржылық және/немесе математикалық) білім, АТ саласындағы базалық түсінік құпталады;
 • жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл; ағылшын тілін Іntermediate-тен төмен емес меңгеру, қазақ тілін меңгеру.
Жеке қасиеттер:
 • қарым-қатынас жасауға бейімділік, ізденімпаздық, белсенділік, нәтижеге жету мақсаты, тез үйрену қабілеті, сауаттылық.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Міндеттері:
 • • халықаралық тәжірибені зерделеуді қоса жобаны басқару;
 • • жобалық құжаттаманы әзірлеу: бюджет, тәуекел жобасы картасы;
 • • қаржылық үлгіні әзірлеу.
Талаптар:
 • қаржы саласында кем дегенде 3 жыл еңбек тәжірибесінің болуы;
 • қаржылық талдау дағдыларына ие болу;
 • жоғары экономикалық / қаржылық білімі болуы;
 • ағылшын тілін білуі (кем дегенде Intermediate);
 • MS Office – Word, Excel, Power Point, Visio мықты қолданушысы болу;
 • Time management,қарым-қатынасты басқару, келіссөздер жүргізу, қайшылықтарды басқара білу дағдылары болуы.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • ұйымдастырылған қаржы құралдары нарығындағы жосықсыз мінез-құлыққа, бағалы қағаздар, мерзімді келісімшарттар және шетел валюталары нарығында инсайдерлік ақпаратты айла-шарғы жасау және заңсыз пайдалануға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама талаптарын тиісінше орындауға бағытталған қызмет.
Қосымша міндеттері:
 • ұйымдастырылған қаржы құралдары нарығындағы жосықсыз мінез-құлыққа, бағалы қағаздар, мерзімді келісімшарттар және шетел валюталары нарығында инсайдерлік ақпаратты айла-шарғы жасау және заңсыз пайдалануға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама талаптарын тиісінше орындауға бағытталған қызмет.
Қойылатын талаптар:
 • жоғары білім (экономикалық, қаржылық және/немесе заң);
 • қаржы саласында (екінші деңгейдегі банктерде, брокерлік ұйымдарда, биржаларда) бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу және талдау саласында кемінде 5 жыл жұмыс өтілі немесе бағалы қағаздар нарығын қадағалау саласында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі;
 • бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдары нарығында айла-шарғы жасауға қарсы іс-қимыл, қаржы құралдарымен сауда жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану, сондай-ақ заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті регламенттейтін ҚР заңнамалық және нормативтік актілерін білу.
Міндетті дағдылар мен білім:
 • аналитикалық жұмыс саласындағы тәжірибе, деректерді талдай білу және соның негізінде қорытынды шығару, графиктерді, кестелерді және т. б. пайдалана отырып деректерді есептер мен презентациялар түрінде тез және сапалы рәсімдей білу;
 • биржалық сауда-саттық қағидаттарын, қаржы құралдарының нарықтық бағасын қалыптастыруды және осы бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсіну;
 • компаниялардың бағалы қағаздарының құнына әсер ететін факторларды анықтау деңгейінде бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық есептілігін түсіне білу;
 • мәліметтер базасымен жұмыс істей білу, MS Office, әсіресе Excel жетік қолдану;
 • ағылшын тілді мамандармен кәсіби тақырыптарда әңгімелесуге, біліктілікті арттыру курстарын ағылшын тілінде өтуге, сондай-ақ жұмыста шетелдік реттеушілер мен ұйымдардың материалдарын тиімді талдауға және пайдалануға мүмкіндік беретін деңгейде ағылшын тілін білу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.