Сауда-саттық ақпарат

Вакансиялар

Біз кәсіпқой мамандар командасында қызықты жұмысты, сондай-ақ өзін-өзі таныту, кәсіби өсу, өз білімдері мен тәжірибесін пайдалану мүмкіншіліктерін ұсынамыз. Бастамашыл, талантты, мақсатына ұмтылған және табысқа сенімді адамдардан, қор нарығында мансабын жаңа бастаған, сондай-ақ тәжірибелі кәсіпқой мамандардан түйіндемелер күтеміз.

Бос орындарға үміткерлерге теңдей мүмкіндіктер береміз. Кандидатураларды қарау үдерісінде, әділеттікті, гендерлік теңдікті, сондай-ақ ұйымның бизнес-талаптарын басшылыққа аламыз.


Негізгі міндеттері:
 • ақпараттық өнімді қалыптастыру және алға жылжыту;
 • биржалық ақпаратты тұтынушыларын және таратушыларын тарту;
 • ақпараттық ресурстарда/терминалдардағы биржалық ақпараттарға мониторинг жүргізу;
 • ақпараттар ұсыну туралы келісім-шарттар жасасу;
 • бөлімнің қызметін жопарлау және бақылау, Бөлімнің Биржаның басқа бөлімшелерімен өзара әрекеттестікті үйлестіру;
 • ақпараттарды тұтынушылар туралы есептерді талдау;
 • Биржа, жасалған келісім-шарттарына сәйкес ұсынатын, ақпараттарды тарату және тұтынудан түскен ақша түсімдерді есепке алу.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • қаржы нарығында жұмыс тәжірибесі кемінде үш жыл, қаржылық қызметтер саласында сату тәжірибесінің болуы қошталады;
 • жоғарғы білім (мамандығы: экономика, қаржы, менеджмент, маркетинг);
 • ағылшын тілін білімі upper-intermediate деңгейінен жоғары болуы тиіс;
 • Microsoft Office пакетімен еркін жұмыс жасай білу.
Жеке басының қасиеттері:
 • коммуникабельділік;
 • жауаптылық;
 • тыңғылықтылық;
 • анық, айқытн және сауатты ауызекі тіл;
 • анық, айқын жазбаша мазмұндай білу.
Жұмыс жағдайлары:
 • бәсекеге қабілетті еңбекақысы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • нормаланған жұмыс кестесі;
 • 28 күнтізбелік күндік еңбек демалысы;
 • ҚР ЕК сәйкес рәсімдеу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • Биржаның бағдарламалық қамтуы мен ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізуге сауалдарды жинау,талдау және құжаттау;
 • Биржаның ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізу бойынша комиссияның қарауына мақсаттар мен техникалық тапсырмаларды дайындау;
 • Биржаның ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізу бойынша комиссияның хаттамаларына сәйкес ақпараттық жүйелердің иелердің алдына мақсаттар қою;
 • Биржаның әзірленіп жатқан және қолданыстағы ақпараттық жүйелері үшін техникалық және пайдаланушыларға арналған құжаттаманы құрастыру, рәсімдеу және жаңартып отыру.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • бағдарламалық қамтуларды талдау немесе әзірлеу саласында кемінде юір жыл жұмыс тәжірибесі бар болу;
 • жоғарғы білімі (ақпараттық технологиялар, техникалық, математикалық білім саласында болса дұрыс).
Міндетті білу керек:
 • бағдарламалар жасау және бағдарламалық қамтуларды әзірлеу үдерісінің негіздерін білу;
 • жобалық басқару негіздері мен жобаларды іске асыру кезеңдерін білу;
 • техниклақы тапсырмалар және басқа да техникалық құжаттаманы әзірлеу саласында тәжірибесі;
 • бизнес-үдерістерді және тиісті құралдарды сипаттау әдістемесін білу және пайдалану тәжірибесі (UML, BPMN, IDEF).
Қошаметтелетін білімдері:
 • бағдарламалық қамту бойынша техникалық және пайдаланушыларға арналған құжаттаманы дайындау тәжірибесі;
 • бағдарламалық қамтуды жобалау дағдысы;
 • бағдарламалық қамтуды тестілеу негіздері білу;
 • талдаушылық қабілеттері;
 • сауатты ауызекі сөйлеу жазу, ой-пікірін анық және қанық мазмұнай білу;
 • орындаушылық;
 • ынталылық;
 • бастамышылдық;
 • коммуникабельділік.
Жұмыс жағдайы:
 • бәсекеге қабілетті жалақы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • шамаланған жұмыс кестесі;
 • 28 күнтізбелік күндікеңбек демалысы;
 • ҚР ЕК сәйкес жұмысқа рәсімделу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • биржаның бэк-офистік ақпараттық жүйелерінің әзірлеу және қолдау.
Үміткерге қойылатын талап:
 • ұқсас қызметтерде кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі;
 • нысандық-ориентациялық бағдарламалау негіздерін білу;
 • Borland C++ Builder ортасында кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі;
 • SQL-сауалдарын жазу бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • PL\SQL тілін білу және кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Crystal Reports ортасында есептер жасай білу.
Жұмыс жағдайлары:
 • бәсекеге қабілетті еңбекақы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • нормаланған жұмыс кестесі;
 • 28 күнтізбелік күндік еңбек демалысы;
 • ҚР ЕК сәйкес рәсімделу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттер:
 • қызметкер келіп түсетін, пайдаланушылардың сауалдары мен жүгінулерін тіркеу, сұрыптау және бағыттау;
 • пайдаланушыларға бастапқы техникалық қолдау көрсету;
 • пайдаланушылардың сауалдарының 2-ші линиядағы қолдау бөлімшелеріне эскалациясы (жолдау);
 • ақпараттық қызметтерді ұсыну бойынша инциденттерді анықтау, белгілі болған, ашық проблемалармен байланысын, ортақ себебін анықтау;
 • пайдаланушылардың сауалдарының 2-ші және 3-ші қолдау бөлімшелерінің қызметкерлермен орындауын бақылау;
 • 2-ші және 3-ші қолдау бөлімшелерінің қызметкерлерімен өзара әрекеттесуді үйлестіру;
 • ұсынылатын АТ-қызметтерімен қағаттануының дәрежесін анықтау бойынша пайдаланушылармен кері байланысты қамтамасыз ету;
 • АТ-қызметтер бойынша пайдаланушылардың сауалдарын жабу;
 • пайдаланушыларға олардың сауалдары бойынша ақпараттар беру;
 • пайдаланушыларға АТ-қызметтерінің ұсынылуының уақытша тоқтатылуы немесе қайта ұсынылуы туралы ақпараттарды жариялау.
Қойылатын талаптар:
 • ақпараттық технологиялар саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі (мейлінше техникалық қолдау бөлімшелерінде);
 • ақпараттық технологиялыр саласында жоғарғы білімі.
Міндетті:
 • жеке компьютерлерді, ұйымдастырушылық техниканы, перифериялық жабдықтарды, Windows NT операциялық жүйелерін, Microsoft Office (2003-2010) қосымшасының кеңеселік пакеттерін орнату, баптау және пайдалану бойынша базалық білімдері;
 • желілік және телекоммуникациялық технологиялар бойынша базалық білімдер;
 • АТ-өнімдерін және қызметтерін пайдаланушыларымен қарым-қатынас жасай білу;
 • пайдаланушылармен өзара әрекеттесудің нәтижелері туралы сапалы және толық мазмұнай ала білу.
Құпталады:
 • Service Desk/Help Desk/Call Center автоматтандырылған жүйелермен жұмыс жасау тәжірибесінің болуы;
 • қазақ тілі (ауызекі) және ағылшын (базалық) тілдері;
 • ITIL (ITSM) білу.
Жұмыс жағдайлары:
 • жұмыс кестесі 09.00 – 18.00;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • медициналық сақтандыру (үш айлық сынақ мерзімі аяқталғаннан кейін);
 • 28 күнтізбелік күндік еңбек демалысы;
 • бәсекеге қабілетті еңбекақы.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттер:
 • қаржы құралдармен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру;
 • есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін қпартізімдерді дайындау және бұйырқтарды есеп айырысу бөлімшесіне ұсыну, клирингілік қатысушыларға және уәкілетті органға клирингілік қызмет бойынша есеперді дайындау және ұсыну;
 • Биржа клиенттерімен клирингілік қызмет сұрақтары бойынша өзара әрекеттесу;
 • клирингілік палатаның ішкі құжатайналымын жүргізу.
Талаптар:
 • қаржы нарығы саласында кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі (бағалы қағаздар нарығын, қазынашылық операцияларды, Қазақстанның төлем жүйелерінде есеп айырысуларды жүргізе білуі құпталады);
 • экономика, қаржы, (қолданбалы) математика және/немес қосалқы кәсіптер бойынша жоғарғы және/немесе жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімі;
 • орыс тілін еркін білу, ағылшын тілін upper-intermediate немесе одан жоғары жеңгейде білу (қазақ тілінде еркін сөйлеу құпталады);
 • ПК еркін пайдаланушысы (MS Office): Excel, Word, Power Point;
 • тыңғылықты, ынталылық, бастамашылдық, тез оқып-үйреніп алатын, командада жұмыс жасай білу, ауызекі және жазбаша сауатты, көп мәселелік.
Жұмыс жағдайлары:
 • бәсекеге қабілетті еңбекақы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • жұмыс кестесі 09.00 – 18.00;
 • 28 күнтізбелік күндік еңбек демалысы;
 • ҚР ЕК сәйкес рәсімделу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттер:
 • техникалық құжаттарды (пайдаланушыға жетекшілік, техникалық төлқұжат, Биржаның ақпараттық жүйелеріне техникалық сипаттама) әзірлеу;
 • ақпараттық технологиялар департаментінің ішкі құжаттарын әзірлеу (ережелер, тәртіптер, регламенттер, нұсқаулықтар және т.б.);
 • құжатты жазған кезде барлық қатысушылардан ақпараттар жинау;
 • ақпараттық технологиялар департаментінің ай сайынғы (тоқсанды, жарты жылдық, жылдық) есептерді жазу;
 • ақпараттық технологиялар департаментінің қызметі бойынша қызметтік жазбахаттарды, хаттарды, төлеуге сауалдарды рәсімдеуу.
Қойылатын талаптар:
 • IT-технологиялар саласында жоғарғы білімі;
 • сауатты ауызекі және жазбаша тіл;
 • ұқсас қызметте кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • ұҰқыптылық, жауаптылық және мұқияттылық.
Жұмыс жағдайлары:
 • бәсекеге қабілетті еңбекақы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • жұмыс кестесі 09.00 – 18.00;
 • 28 күнтізбелік күндік еңбек демалысы;
 • медициналық сақтандыру (үш айлық сынақ мерзімі аяқталғаннан кейін).

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.