Сауда-саттық ақпарат

Вакансиялар

Біз кәсіпқой мамандар командасында қызықты жұмысты, сондай-ақ өзін-өзі таныту, кәсіби өсу, өз білімдері мен тәжірибесін пайдалану мүмкіншіліктерін ұсынамыз. Бастамашыл, талантты, мақсатына ұмтылған және табысқа сенімді адамдардан, қор нарығында мансабын жаңа бастаған, сондай-ақ тәжірибелі кәсіпқой мамандардан түйіндемелер күтеміз.

Бос орындарға үміткерлерге теңдей мүмкіндіктер береміз. Кандидатураларды қарау үдерісінде, әділеттікті, гендерлік теңдікті, сондай-ақ ұйымның бизнес-талаптарын басшылыққа аламыз.


Міндеттері:
 • Қазақстан Республикасының және Биржаның ІНҚ қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Биржаның қажеттіліктерін ескере отырып, сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;
 • Биржаның тиісті жылға бекітілген бюджеті негізінде сатып алу жоспарын дайындау және жасау;
 • бекітілген сатып алу жоспарын орындау мониторингі;
Талаптар:
 • жоғары заңгерлік / қаржылық / экономикалық білім;
 • сатып алулар бағыты бойынша еңбек өтілі кемінде үш жыл;
 • іскерлік қарым-қатынас дағдылары;
 • келіссөздер жүргізе білу;
 • жауапкершілік, Microsoft Office компьютерлері мен бағдарламаларын білу. Түйіндемені бос лауазымның атауын көрсете отырып, hr@kase.kz мекен-жайына жіберулеріңізді сұраймыз.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Міндеттері:
 • биржалық ақпаратты жинауға, талдауға және өңдеуге мүмкіндік беретін процестерді автоматтандыруға қатысу;
 • статистикалық деректерді реттеуші органның сауалы бойынша және Биржаның ішкі мақсаттары үшін дайындау;
 • бағалы қағаздар дерек қорын жүргізу;
 • Биржаның интернет-сайтын ақпараттық толықтыру және сүйемелдеу .
Талаптар:
 • Бағалы қағаздар нарығында еңбек тәжірибесі кемінде бір жыл;
 • жоғары экономикалық, математикалық немесе қаржылық білім;
 • ағылшын тілін intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білу;
 • Microsoft Office өнімдерінің сенімді пайдаланушысы;
 • PowerPoint және Excel-де мәліметтер массивін өңдеу және оны көрнекі түрде көрсету бойынша жақсы дағдылар;
 • құжат айналымын және іскерлік хат алмасуды жүргізу нормаларын білу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • ақпараттық сервистерді құру және жылжыту және оларды қолдау
 • сауда-саттық мәліметтеріне мониторинг жүргізу және тексеру;
 • сервистерді, маркетингтік іс-шараларды жылжыту жоспарын әзірлеу;
 • ақпаратты таратушылар мен тұтынушылардың есебін жүргізу;
 • келісім-шарттар жасасу;
 • жобалық қызмет.
Талаптар:
 • жоғары білім, маркетинг бағытында болса жақсырақ;
 • ағылшын тілін intermediate деңгейінен төмен емес деңгейде білу;
 • MS Office бағдарламаларын білу;
 • жауапкершілік, орындаушылық, шектеулі уақыт режимінде жұмыс істей білу, сауатты ауызша және жазбаша сөйлеу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • тұлғалық күзет қызметтерін ұсынуға мониторинг жүргізу;
 • Swift талаптарын орындауды бақылау;
 • ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін талдау және инциденттердің мониторингі;
 • ақпараттық қауіпсіздік бойынша құжаттаманы әзірлеу және өзекті жағдайда ұстау
Талаптар:
 • ақпараттық қауіпсіздік саласында кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі (қаржы институттарында болса жақсырақ);
 • ақпараттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық және қазақстандық заңнаманың талаптарын білу
 • нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу дағдылары (тұжырымдама, саясат, регламенттер, ережелер, нұсқаулықтар және т. б.);
 • ХЭО / Firewalls, вирусқа қарсы шешімдер, IDS/IPS, DLP - VipNet, крипто құралдары, PKI технологияларын білу;.
 • ОТҚ/IP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, Бұл HTTP, LDAP, DNS, IPSec және SSL протоколдардың жұмысын білу;
 • желілік инфрақұрылымдағы желілік белсенділікті мониторингілеу және талдау дағдылары;
 • қауіпсіздік жүйелері нарығын, осы сегменттегі жабдықтарды жеткізушілер нарығын, жетекші вендорлардың серверлік және белсенді желілік жабдықтарының желілерін білу;
 • тәуекелдерді талдау әдістерін, ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық және техникалық әдістерін, сондай-ақ ақпаратты қорғаудың технологиялары мен бағдарламалық-техникалық құралдарын білу;
 • ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігіне аудит жүргізу, қорғау объектілерін зерттеу дағдылары;
 • ақпараттық қауіпсіздік бойынша талаптардың орындалуын сараптау дағдылары;
 • СКУД, бейнебақылау жүйелері саласындағы техникалық білімнің базалық деңгейі;
 • жетекші өндірушілердің НСД-нан желілік жабдықтың және ақпаратты қорғау құралдарының жұмыс істеу мүмкіндіктері мен қағидаттарын білу: аутентификация, кіруді бақылау және шектеу, тұтастықты қамтамасыз ету, басып кіруді анықтау және болдырмау, вирусқа қарсы қорғау, қауіпсіздікті талдау, желіаралық экрандау.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • қаржы құралдарымен сауда-саттық процесін ұйымдастыру, қаржы құралдарымен сауда-саттық процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету (Биржаның сауда жүйелерімен жұмыс);
 • сауда-саттық департаментінің қызметіне байланысты хаттарды, қызметтік жазбаларды қалыптастыру;
 • Биржаның сауда жүйелеріне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу бойынша техникалық міндеттерді жазу және қою;
 • ҚРҰБ және ҚНРБА-ға ұсынылатын реттеушілік есептілікпен жұмыс.
Талаптар:
 • қаржылық немесе экономикалық білім;
 • қаржы институттарында жұмыс тәжірибесі (мүмкіндігінше) бэк-офис пен операциялық блок бөлімшелерінде қаржы саласында кемінде бір жыл;
 • экономикалық теория және қаржы теориясы негіздерін, құжат айналымы мен іскерлік хат алмасуды жүргізу нормаларын білу;
 • ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін және қазіргі заманғы технологияларды пайдалану ережелерін білу;
 • Excel бағдарламасын терең білу, мәліметтер базасымен жұмыс істей білу;
 • ПФЦБ және ФРСП бағдарламаларын білу құпталады (реттеушілік есептілік);
 • жоғары/жоғары оқу орнынан кейінгі білім экономика, қаржы және / немесе аралас мамандықтар бойынша;
 • аналитикалық ақыл-ой, әдептілік, тәртіптілік, жауапкершілік, орындаушылық, адамдармен және ұжымда жұмыс істей білу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • бөлім қызметкерлерінің арасында лауазымдық міндеттерді басқару, үйлестіру және бөлу
 • талдамалық және статистикалық жұмыстарды жүргізу кезінде осы деректерді барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін форматта биржалық сауда-саттықтар, биржалық индикаторлар бойынша деректерді жинақтау және сақтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
 • бэк-офис жүйесінде және ұйымның интернет-сайтында биржалық ақпараттың дұрыс және уақтылы көрсетілуін бақылауды жүзеге асыру;
 • ұйымның интернет-сайтын жетілдіру, ақпараттық толықтыру және сүйемелдеу;
 • ұйымның оның мүшелері, акционерлері, сондай-ақ реттеуші органдары алдындағы есептілігіне байланысты жұмыстар кешенін қалыптастыру.
Талаптар:
 • жоғары (экономикалық, қаржылық және/немесе математикалық) білім;
 • Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы саласындағы қолданыстағы заңнамасын және нормативтік-құқықтық актілерін білу;
 • қаржы құралдарын бағалау саласындағы білім;
 • макроэкономикалық талдау және болжау саласындағы білім, монетарлық жүйенің жұмыс істеуін жақсы түсіну;
 • деректер базасымен және ақпараттық терминалдармен (Bloomberg, Eikon) жұмыс істей білу;
 • Excel тереңдетіп білу;
 • PowerPoint бағдарламасында сенімді жұмыс дағдылары;
 • ауызша және жазбаша түрде аналитикалық ақпаратты жинақтай білу, қорытындылар мен практикалық ұсыныстарды нақты және сауатты тұжырымдай білу;
 • берілген тақырып бойынша ақпараттық құжаттарды (анықтамаларды, талдау және шолу материалдарын) дайындау;
 • ағылшын тілін Upper Intermediate деңгейінен төмен емес білу;
 • аналитикалық ойлау қабілеті, жауапкершілік, тез үйрену қабілеті, стресске төзімділік, қарым-қатынас дағдылары, басымдықтарды белгілеу қабілеті, командада жұмыс істей білу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • клирингілік сессиялар өткізу;
 • күнделікті және ай сайынғы есептілікті қалыптастыру;
 • клирингілік қызмет мәселелері бойынша клиенттермен өзара әрекеттер жасау;
 • сауда-клирингтік жүйелерді жетілдіруге қатысу
 • сауда-клиринг жүйелерін толықтыруларын тестілеу жүргізу;
 • клиринг қызметіне қатысты ішкі құжаттарды әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;.
Талаптар:
 • қаржы нарығы саласында кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі (қаржы ұйымдарының фронт / бэк-офисінің бөлімшелерінде жұмыс тәжірибесі құпталады);
 • қаржы нарығы саласында кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі (қаржы ұйымдарының фронт / бэк-офисінің бөлімшелерінде жұмыс тәжірибесі құпталады);
 • жоғары (экономикалық, қаржылық және/немесе математикалық) білім;
 • Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы саласындағы қолданыстағы заңнамасын және нормативтік-құқықтық актілерін білу;
 • MS Office бағдарламаларын кәсіби меңгеру;
 • деректер базасымен жұмыс істеу дағдысы құпталады;
 • ағылшын тілін білу құпталады;
 • зейінділік, жауапкершілік, тез үйрену қабілеті, күйзеліске төзімділік, тіл тапқыштық, басымдықтарды қоя білу, командада жұмыс істей білу.
Жұмыс шарттары:
 • ерікті медициналық сақтандыру;
 • еңбек демалысы 28 күнтізбелік күн.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • тәуекелдерді сәйкестендіру;
 • тәуекелдерді басқару;
 • клирингтік қызметті және орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыру кезінде тәуекелдерді басқару процесін бақылау.
Талаптар:
 • нарықтық тәуекелдерді басқару және/немесе қаржылық талдау саласында кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі (мүмкіндігінше қаржы институттарында);
 • жоғары (экономикалық, қаржылық және/немесе математикалық) білім;
 • Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы саласындағы қолданыстағы заңнамасын және нормативтік-құқықтық актілерін білу;
 • қаржылық тәуекелдерді басқару әдістерін білу;
 • қаржы құралдарын бағалау саласындағы білім;
 • макроэкономикалық талдау және болжау саласындағы білім;
 • математикалық модельдеу дағдылары;
 • аналитикалық ақпаратты жалпылау, қорытындылар мен практикалық ұсыныстарды нақты және сауатты тұжырымдау қабілеті;
 • Excel бағдарламасын терең білу, мәліметтер базасымен жұмыс істей білу;
 • ағылшын тілін білу құпталады;
 • аналитикалық ойлау қабілеті, жауапкершілік, тез үйрену қабілеті, стресске төзімділік, қарым-қатынас дағдылары, басымдықтарды белгілеу қабілеті, командада жұмыс істей білу.
Жұмыс шарттары::
 • ерікті медициналық сақтандыру;
 • еңбек демалысы 28 күнтізбелік күн.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • биржа қызметі барысында туындайтын мәселелер бойынша заңды қорытындылар дайындау
 • биржа қызметі барысында туындайтын мәселелер бойынша заңды қорытындылар дайындау;
 • Биржаның шығыс хат-хабарын келісу;
 • Биржаның ішкі құжаттарының жобаларын сараптау;
 • Биржаның ішкі құжаттарына тиісті өзгерістердің енгізілуін бақылауды қамтамасыз ете отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістерді талдау;
 • НҚА-дағы өзгерістер жобаларын қарау, ұсыныстар мен ескертулер беру, осы мәселелер бойынша талқылауларға қатысу;
 • биржа жасасатын шарттардың, келісімдердің және т. б. жобаларын келісу;
 • қызметтік жазбаларды, түсіндірме жазбаларды, бұйрықтар, өкімдер жобаларын және т. б. келісу;
 • биржа қызметкерлеріне Биржа қызметінің мәселелері бойынша кеңес беру;
 • заңгерлік комплаенс-бақылау.
Талаптар:
 • жоғарғы заңгерлік білім;
 • азаматтық заңнаманы, бағалы қағаздар нарығы туралы заңнаманы, қаржы ұйымдары туралы заңнаманы өте жақсы білу;
 • бағалы қағаздар нарығы және/немесе банк қызметі саласындағы заң мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл;
 • корпоративтік басқару, ақпараттық қауіпсіздік және тәуекелдер бөлігіндегі тәжірибе;
 • Word, Excel, Power Point, Параграф бағдарламаларымен жұмыс жасау;
 • жауапкершілік, орындаушылық, шектеулі уақыт режимінде жұмыс істей білу, сауатты ауызша және жазбаша сөйлеу.
Жұмыс шарттары::
 • ерікті медициналық сақтандыру;
 • еңбек демалысы 28 күнтізбелік күн.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.