Сауда-саттық ақпарат

Миссия мен құндылықтар

Миссиясы

Отандық эмитенттердің қаржы тарту үшін кең құрал спектрін қамтамасыз ету, қаржы жүйесінде өтімділікті қайта бөлу үшін платформамен қамтамасыз ету, жеке және шет елдік инвесторлар үшін айқын инвестициялық орта құру арқылы ҚР экономикалық өсіміне ықпал ету.

Мақсаты

Өңірдегі жетекші биржалық алаң мәртебесіне қол жеткізу және оны қолдау және стейкхолдерлер үшін KASE құндылығын арттыру.

Стратегиясы

KASE 2022-2024 жылдарға арналған Даму стратегиясы төрт негізгі бағытқа негізделген:
KASE биржалық нарықтарындағы өтімділікті арттыру; негізгі инфрақұрылымдық элемент ретінде Орталық контрагентті дамыту; инновацияларды енгізу және технологиялық жаңғырту; стейкхолдерлер үшін Биржаның құндылығын арттыру.


Корпоративтік құндылықтар

Инновациялылық, тұрақтылық және өзгерістерге бейімділік.

"Біз инновациялылық ұстанымдарынде және көпшілік игілігіне жұмыс жасап, әрдайым өзгерістерге бейімделеміз"

Жауапкершілік, көсіпқойшылық және сапа.

"Біз қабылдаған шешімдерімізге жауапты болып, командамыздың кәсіпқойлығын және көрсететін қызметтеріміздің жоғарғы сапасын растаймыз"

Ынтымақтастық, ашықтық және айқындық.

"Біз өз серіктестерімізбен, клиенттерімізбен және бір-бірімізбен ашықтық және айқындық ұстанымдарына негізделе отырып ынтымақтастықтамыз"

Болашақ пен дамудың қамын ойлау.

"Еліміздің, клиенттеріміздің және қызметкерлеріміздің болашағының қамын айлап, олардың дамуына жағдай жасаймыз"