Сауда-саттық ақпарат

Миссия мен құндылықтар

Миссиясы

Отандық эмитенттердің қаржы тарту үшін кең құрал спектрін қамтамасыз ету, қаржы жүйесінде өтімділікті қайта бөлу үшін платформамен қамтамасыз ету, жеке және шет елдік инвесторлар үшін айқын инвестициялық орта құру арқылы ҚР экономикалық өсіміне ықпал ету.

Мақсаты

Қазақстанның биржалық алаңында KASE алдыңғы қатарда орында болуына қолдау көрсету.

Стратегиясы

KASE 2019-2021 жылдарға даму Стратегиясы KASE технологиялық инфрақұрылымын жаңғырту, Орталық контрагент қызметін іске қосу, биржалық нарықтың өтімділігін және тереңдігін арттыру, тұрақты даму қағидасын енгізуге бағытталған.