Сауда-саттық ақпарат

Миссия мен құндылықтар

Миссиясы

Отандық эмитенттердің қаржы тарту үшін кең құрал спектрін қамтамасыз ету, қаржы жүйесінде өтімділікті қайта бөлу үшін платформамен қамтамасыз ету, жеке және шет елдік инвесторлар үшін айқын инвестициялық орта құру арқылы ҚР экономикалық өсіміне ықпал ету.

Мақсаты

Қазақстанның биржалық алаңында KASE алдыңғы қатарда орында болуына қолдау көрсету.

Стратегиясы

KASE 2019-2021 жылдарға даму Стратегиясы KASE технологиялық инфрақұрылымын жаңғырту, Орталық контрагент қызметін іске қосу, биржалық нарықтың өтімділігін және тереңдігін арттыру, тұрақты даму қағидасын енгізуге бағытталған.


Корпоративтік құндылықтар

Инновациялылық, тұрақтылық және өзгерістерге бейімділік.

"Біз инновациялылық ұстанымдарынде және көпшілік игілігіне жұмыс жасап, әрдайым өзгерістерге бейімделеміз"

Жауапкершілік, көсіпқойшылық және сапа.

"Біз қабылдаған шешімдерімізге жауапты болып, командамыздың кәсіпқойлығын және көрсететін қызметтеріміздің жоғарғы сапасын растаймыз"

Ынтымақтастық, ашықтық және айқындық.

"Біз өз серіктестерімізбен, клиенттерімізбен және бір-бірімізбен ашықтық және айқындық ұстанымдарына негізделе отырып ынтымақтастықтамыз"

Болашақ пен дамудың қамын ойлау.

"Еліміздің, клиенттеріміздің және қызметкерлеріміздің болашағының қамын айлап, олардың дамуына жағдай жасаймыз"