Сауда-саттық ақпарат

Деректемелер

Толық атауы
"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы
Қысқартылған атауы
"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Аббревиатурасы
KASE
Заңды тұлға түрі
Коммерциялық ұйым
Ұйымдастырушылық-құқықтық формасы
Акционерлік қоғам
Алдындағы танымал атаулары

1993 жылдың 30 желтоқсанынан бастап 1994 жылдың 03 наурызына дейін – "Қазақ Банкаралық Валюта Биржасы" акционерлік қоғамы

1994 жылдың 03 наурызынан бастап 1995 жылдың 12 шілдесіне дейін – "Қазақстандық Банкаралық Валюта Биржасы" акционерлік қоғамы

1995 жылдың 12 шілдесінен бастап 1996 жылдың 12 сәуіріне дейін – "Қазақстандық банкаралық валюта-қор биржасы" акционерлік қоғамы

1996 жылдың 12 сәуірінен бастап 1997 жылдың 06 наурызына дейін – "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы

1997 жылдың 06 наурызынан бастап 2004 жылдың 07 қаңтарына дейін – "Қазақстан қор биржасы" жабық акционерлік қоғамы

2004 жылдың 07 қаңтарынан бастап осы кезге дейін – "Қазақстан қор биржасы" АҚ

2024 жылдың 01 ақпан төленген жарғылық капиталы
4 065 584 мың теңге
2024 жылдың 01 ақпан меншікті капиталы
47 455 648 мың теңге
Шығарылған акциялар саны
5 000 000
2024 жылғы 01 шілде жағдай бойынша орналастырылған акциялар саны
1 075 231
Шығарылған акциялардың түрі
Жай акциялар;
"Алтын акция" иесі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі болып табылады (қоғам органдарының шешімдеріне тыйым салу құқығын береді)
Саудаланатын қаржы құралдары
Беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 
Мемлекеттік бағалы қағаздар
Репо нарығының құралдары
Шетел валюталары
Мерзімдік келісімшарттар
2024 жылғы 01 шілде жағдай бойынша биржа мүшелерінің санаттары бойынша саны
"Қор" санаты (Биржада айналысқа (сауда-саттыққа) жіберілген, бағалы қағаздардың сауда-саттығына қатысу құқығымен) – 45
"Валюталық" санат (шетел валюталарының сауда-саттығына қатысу құқығымен) – 37
"Деривативтер" (өндірістік қаржы құралдардың биржалық сауда-саттығына қатысу құқығымен) – 28
2024 жылғы 01 шілде жағдай бойынша биржа мүшелерінің жалпы саны
53
Сауда-саттық өткізудің негізгі әдісі
Ашық сауда-саттық әдісі
Есептеулердің қысқаша сипаттамасы (толығырақ ақпараттар сайттың "KASE ережелері" бөлімінде)

Беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар:Т+0 шартында "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) арқылы.

Өтімділігі бірінші класстағы акциялар: Т+2 шартымен "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) арқылы.

Мемлекеттік бағалы қағаздар: Т+0 шартында "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) арқылы.

Шетел валюталары: TOD, TOM, SPOT шартында теңгемен – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі биржаның корреспонденттік есеп-шоттары арқылы; шетел валюталарымен – шетел банк-корреспонденттері арқылы.

"Қазақстан қор биржасы" АҚ арқылы солар бойынша клирингілік қызмет жүзеге асырылатын, туынды қаржы құралдары