Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 14 258,20
Айдың басынан бастап өзгеруі +25,62
52 аптадағы минимум 14 170,91
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +0,37
Жыл басынан бастап өзгеру -443,57
52 аптадағы максимум 15 099,17
Тарихи максималды мәні 15 099,17

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 1 407,0
52 аптадағы минимум 0,036
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -1 635,9
52 аптадағы максимум 64 067,6
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер