Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 14 746,51
Айдың басынан бастап өзгеруі +22,07
52 аптадағы минимум 14 417,04
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +2,44
Жыл басынан бастап өзгеру -664,51
52 аптадағы максимум 15 538,86
Тарихи максималды мәні 15 538,86

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 6 833,5
52 аптадағы минимум 159,4
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +6 498,5
52 аптадағы максимум 33 879,3
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер