Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 13 365,71
Айдың басынан бастап өзгеруі +92,32
52 аптадағы минимум 13 064,78
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -54,81
Жыл басынан бастап өзгеру -1 071,80
52 аптадағы максимум 15 474,05
Тарихи максималды мәні 15 538,86

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 232,3
52 аптадағы минимум 199,1
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -4 304,7
52 аптадағы максимум 33 879,3
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер