Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 13 428,82
Айдың басынан бастап өзгеруі +98,34
52 аптадағы минимум 12 947,07
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -8,15
Жыл басынан бастап өзгеру -64,53
52 аптадағы максимум 13 854,69
Тарихи максималды мәні 15 538,86

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 743,9
52 аптадағы минимум 68,6
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +80,3
52 аптадағы максимум 31 313,4
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер