Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 15 254,00
Айдың басынан бастап өзгеруі -13,94
52 аптадағы минимум 14 170,91
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -42,20
Жыл басынан бастап өзгеру -157,02
52 аптадағы максимум 15 538,86
Тарихи максималды мәні 15 538,86

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 268,7
52 аптадағы минимум 104,0
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +10,9
52 аптадағы максимум 37 686,4
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер