Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Сумма корпоративного долга в обращении, млрд KZT

Последнее значение 14 618,62
Изменение с начала месяца +81,25
Минимум за 52 недели 13 203,62
Исторический минимум 18,85
Изменение к предыдущему значению -35,68
Изменение с начала года -83,15
Максимум за 52 недели 14 856,33
Исторический максимум 14 856,33

Объем сделок, млн KZT

Последнее значение 2 018,86
Минимум за 52 недели <0.01
Исторический минимум <0.01
Изменение к предыдущему значению +1 631,37
Максимум за 52 недели 64 067,65
Исторический максимум 300 000,72
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер