Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 15 348,34
Айдың басынан бастап өзгеруі -62,68
52 аптадағы минимум 14 170,91
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -10,40
Жыл басынан бастап өзгеру -62,68
52 аптадағы максимум 15 491,36
Тарихи максималды мәні 15 491,36

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 3 908,5
52 аптадағы минимум 0,036
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +3 037,3
52 аптадағы максимум 37 686,4
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер