Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 13 743,27
Айдың басынан бастап өзгеруі +504,72
52 аптадағы минимум 12 947,07
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +32,12
Жыл басынан бастап өзгеру -694,24
52 аптадағы максимум 15 468,81
Тарихи максималды мәні 15 538,86

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 354,4
52 аптадағы минимум 159,8
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +142,4
52 аптадағы максимум 25 600,8
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер