Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 15 021,48
Айдың басынан бастап өзгеруі -0,40
52 аптадағы минимум 13 987,78
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -0,40
Жыл басынан бастап өзгеру +319,71
52 аптадағы максимум 15 078,40
Тарихи максималды мәні 15 078,40

Мәмілелер көлемі, млн KZT

Соңғы мәні 3 714,5
52 аптадағы минимум 0,001
Тарихи минималды мәні 0,001
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +1 066,6
52 аптадағы максимум 64 067,6
Тарихи максималды мәні 300 000,7
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер