Сауда-саттық ақпарат

Корпоративтік облигациялар

Айналымдағы корпоративтік қарыз сомасы, млрд KZT

Соңғы мәні 14 618,88
Айдың басынан бастап өзгеруі -207,07
52 аптадағы минимум 12 818,35
Тарихи минималды мәні 18,85
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -237,45
Жыл басынан бастап өзгеру -207,07
52 аптадағы максимум 14 856,33
Тарихи максималды мәні 14 856,33

Мәмілелер көлему, млн KZT

Соңғы мәні 2 520,03
52 аптадағы минимум <0.01
Тарихи минималды мәні <0.01
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +1 582,47
52 аптадағы максимум 180 005,03
Тарихи максималды мәні 300 000,72
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді
* соңғы 6 айға мәліметтер