Сауда-саттық ақпарат

Жазылушыларға

Жазылушыларға

KASE инвсторлар мен бағалы қағаздар нарығына қатысушыларға көптеген ақпараттық өнімдерді ұсынады. Ақпараттық өнімдер нақты уақыт тәртіптемесінде биржалық ақпаратты, мұрағаттық және анықтамалық мәліметтерді қамтиды.

KASE ақпараттық өнімдеріне жазылым рәсімдеп, табысты сауда-саттық шешімдер қабылдау үшін биржалық трендтерден хабардар болыңыз

САУДА-САТТЫҚТЫ ҚАРАУҒА РҰҚСАТТАМА

нақты уақыт тәртіптемесінде
(тіркеу жасағаннан және төлегеннен кейін интернет-сайтта қолжетімді)

15-миинуттық кідіріспен
(интернет-сайтта тегін қолжетімді)

сауда-саттықты нақты уақытта көру үшін тіркелу

Осы жерде сауда-саттықты нақты уақыт тәртіптемесінде, 15-минуттық кідіріссіз, қарауға рұқсаттамаға жазыла аласыз. Рұқсаттама алу үшін тіркеуден өту, қызметке төлеу және ақылы рұқсаттама жүйесіне кіру қажет.

Ақпараттық өнімдер

KASE жазылушыларға келесі ақпараттық өнімдерді ұсынады:

1
Web-Quotes нақты уақыт тәртіптемесінде – KASE өткізетін қаржы құралдарының сауда-саттықтарының барысы туралы ақпаратты KASE интернет-сайты (www.kase.kz) арқылы нақты уақыт тәртіптемесіндегі қарауға рұқсаттама
2
Non-Display жүйесі/Туынды ақпарат – Сауда-саттық ақпаратты кез келген, түпнұсқалы ақпаратты (бастапқыда алған) қараудан басқа, мақсатта өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін, жүйе
3
Сауда-саттық қорытындылары туралы ақпарат – осы ақпараттық өнімнің техникалық маманданымымен белгіленген, белгілі бір уақыт аралықтар сайын ұсынылатын, сауда-саттық қорытындылары туралы ақпарат
4
Мұрағаттық ақпарат – сауал бойынша, сауда-саттық қорытындылары туралы ақпарат файлының форматына ұқсас форматтағы файлдар түрінде, сондай-ақ өтінімдер тізілімі және мәмілелер тізілімі түрінде берілетін, тарихи ақпарат
5
Анықтамалық ақпарат – қаржы құралдарының сипаттамалары, сондай-ақ бағалы қағаздар эмитенттері туралы ақпарат
6
KASE мүшелері үшін – KASE мүшелеріне олардың мәмілелері мен өтінімдері бойынша, соның ішінде (бірақ осымен шектелмей) бағалар мен көлемдер туралы мәліметтер (ақшалай және саны)
7
IRIS Finance – ақпаратпен жұмыс жасауға арналған модульды бағдарламалық өнім. Базалық модульдер эмитенттер мен бағалы қағаздар, индекстер мен индикаторлар туралы анықтамаларды қамтиды
8
KASE жаңалықтары – KASE, сауда-саттық ұйымдастырушысы қызметі шегінде, өз эмитенттерінен және мүшелерінен алатын, сондай-ақ, биржалық ақпаратты өңдеу нәтижесінде биржа дербес түрде әзірлеген, жаңалықтар лентасы
9
Тұрақты емес сұраулар - ақпарат беруге арналған біржолғы немесе тұрақты емес сұрауларды қанағаттандыру. Осы өнім шеңберінде KASE мынадай ақпарат түрлерін ұсынады: бағалы қағаздардың нарықтық құны туралы анықтама, бағалы қағаздар мен эмитенттердің тізбесі, қаржы құралдарымен мәмілелердің бағасы туралы ақпарат.
10
Web-Quotes - Биржаның интернет-сайты арқылы нақты уақыт режимінде Сауда-саттықты көруге қол жеткізу (www.kase.kz). қаржы құралдарымен өткізілетін сауда-саттық барысы туралы 30-дан астам параметрден тұратын сауда ақпараты. Толық ақпаратты мына жерден таба аласыз https://kase.kz/kz/services/
11
Корпоративтік оқиғалар - KASE листингінен өткен эмитенттер және Биржа мүшелері бойынша 20-дан астам түрлі корпоративтік оқиғаларды қамтитын күнделікті есептер.
12
KASEInfoBot - Telegram қосымшасындағы ақпараттық бот, соңғы және орташа өлшемді баға, валюталық және қор нарықтарындағы сауда-саттықтың көлемі туралы нақты уақыт режимінде ақпаратты қарауға болады, баға өзгерген және жеткен кезде уақыт бойынша хабарламаларды жіберу функциясына ие. https://t.me/KASEInfoBot сілтемесінде орналасқан.

БИРЖАЛЫҚ АҚПАРАТТЫ ТАРАТУ ШАРТТАРЫ

Ақпараттық саясат
Биржалық ақпаратты тарату ережелері
Биржалық ақпаратты коммерциялық негізде ұсыну шарттары туралы қағида

KASE ЖАЗЫЛУШЫЛАРЫ ҮШІН ТАРИФТЕР*

Web-Quotes нақты уақыт тәртіптемесінде
Резидент
5 АЕК
Резидент емес
70 USD
Non-Display жүйелеріндегі ақпарат
Резидент
60 АЕК
Резидент емес
350 USD
Сауда-саттық қорытындылары туралы ақпарат (барлық нарықтар)
Резидент
20 АЕК
Резидент емес
400 USD
Мұрағаттық ақпарат (барлық нарықтар, тарату құқығысыз)
250 USD / 
25 АЕК
1 ай
350 USD / 
35 АЕК
2-3 ай
500 USD / 
45 АЕК
4-6 ай
600 USD / 
55 АЕК
7-9 ай
750 USD / 
70 АЕК
10-12 ай
750 USD / 
70 АЕК
бір жылдан астам**

Қосымша ақпаратт
бағалы қағаздар
эмитенттері туралы
200 USD / 
20 АЕК
қаржы құралдары
туралы
200 USD / 
20 АЕК
бағалы қағаздар мен қаржы
құралдарының эмитенттері туралы
300 USD / 
30 АЕК
KASE мүшелерінің өтінімдері мен мәмілелері туралы ақпарат***
Requests
10 АЕК
3 айға дейін
15 АЕК
4-6 ай
20 АЕК
7-12 ай
25 АЕК
1 Жыл
Мәмілелер
5 АЕК
3 айға дейін
10 АЕК
4-6 ай
15 АЕК
7-12 ай
20 АЕК
1 Жыл
IRIS Finance бағдарламалық өнімі
IRIS Finance ақпараттық
платформасы
(3 пайдаланушылық орын)
алдын ала орнатылған
базалық модульдермен
18 АЕК
Эмитенттерді бойынша анықтамалық
Бағалы қағаздар бойынша анықтамалық
Индекстер мен индикаторлар
Қосымша модульдер
22 АЕК
KASE жаңалықтары
17 АЕК
Акциялар нарығы (мәмілелер, өтінімдер және сауда-саттық күнінің нәтижелерін қамтиды)
17 АЕК
Корпоративтік облигациялар нарығы (мәмілелер, өтінімдер және сауда-саттық күнінің нәтижелерін қамтиды)
17 АЕК
Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы (мәмілелер, өтінімдер және сауда-саттық күнінің нәтижелерін қамтиды)
5 АЕК
Шетел валюталарының сауда-саттықтары (сауда-саттық сессияларының қорытындылары туралы ақпарат)
20 АЕК
Шетел валютасымен операциялар
IRIS Finance қосымша
пайдаланушылық орындар
3 АЕК
1-10 пайдаланушылық орын үшін 1-ден 3 модульге дейін қосқанда
2 АЕК
11 және одан аса пайдаланушылық орын үшін 1-ден 3 модульге дейін қосқанда
5 АЕК
1-10 пайдаланушылық орын үшін 4 және одан аса модульді қосқанда
4 АЕК
11 және одан аса пайдаланушылық орын үшін 4 және одан аса модульді дейін қосқанда
Жеңілдіктер
5 %
IRIS Finance барлық модульдерін сатып алу
7 %
бір жылға алдын ала төлем
5 %
жарты жылға алдын ала төлем
3 %
бір тоқсанға алдын ала төлем
"KASE жаңалықтары" ақпараттық өнімі (тарату құқығысыз)
150 USD / 
22 АЕК
1 ай

Барлық мүдделі тұлғаларға тұрақты емес сауалдары бойынша ақпараттар ұсыну
3 АЕК
сұратылған датаға бағалы қағаздардың нарықтық құны туралы анықтама
3 АЕК
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған
3 АЕК
KASE ресми тізіміне енгізілген эмитенттердің тізімі
3 АЕК
қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің бағасы туралы ақпараттар (бір жылға дейінгі мерзімге, бір қаржы құралы бойынша)**

* кестеде ақпараттық өнімді пайдаланудың әр айына алынатын алымның мөлшері көрсетілген. Мұндағы ерекшелік мұрағаттық ақпараттар мен KASE мүшелерінің мәмілелері мен өтінімдері туралы ақпаратты ұсыну үшін алымдардың мөлшері ақпараттық сауалдың тереңдігіне қарай түрленеді.

** әр жылға алым мөлшерлемесі

*** екі жылдан үш жылға дейінгі кезеңге ақпарат ұсыну үшін 10 % көлемінде, үш жылдан аса – 25 % көлемінде жеңілдік беріледі

Байланыстар

KASE ақпараттық өнімдерін пайдалануға байланысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз:
Ақпараттық өнімдерді сату бөлімі: