Сауда-саттық ақпарат

Акциялар

Соңғы мәліметтердің уақыты: 27.03.20, 17:25
Код Kl Мәмілелер Көлемі, млн KZT Үлесі, % Бағасы, KZT Маркет-мейкер Дата
KZTO 2,199 146 21,2 13,0 860,00 M 27.03.20
HSBK 1,846 293 3,9 2,4 103,00 M 27.03.20
GB_KZMS 1,670 57 6,2 3,8 1 853,01 M 27.03.20
KEGC 1,381 64 14,6 9,0 1 635,00 M 27.03.20
RU_GAZP 1,197 28 4,2 2,6 1 175,00 27.03.20
RU_SBER 1,176 10 5,0 3,1 1 151,00 M 27.03.20
KZTK 1,175 6 5,5 3,4 26 500,00 M 27.03.20
CCBN 1,131 16 0,305 0,2 239,38 M 27.03.20
KCEL 1,117 9 0,166 0,1 2 400,00 M 27.03.20
KZAP 1,107 4 0,038 0,0 5 306,09 27.03.20
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды және айрықша ірі мәмілелерді қоспағанда
* акциялар таңдалған кезеңдегі өтімділік көрсеткішінің мәніне қарай сұрапталған
Код Компания Бағасы, KZT Тренд, KZT Тренд, % 1 ай
US_FORD Ford Motor Company 3 160,00 +1 109,15 +54,08 3432.11,3425,2697.81,2657.91,2221.84,3390,2050.85,3160
US_BAC_ Bank of America 9 947,55 +647,22 +6,96 10942.92,11017.47,11368.5,10788.31,10724.85,10936.64,9321.5,9249.38,8836.89,8654.8,9248.99,9410,9272.49,9226.91,9749,9300.33,9947.55
US_SBUX 31 302,57 +1 850,75 +6,28 27864.6,29451.82,31302.57
US_FRHC Freedom Holding Corp. 6 010,00 +260,00 +4,52 5850.07,5975,6249,6000,5953.24,5954,5760,6000,5900,5800,6014,5750,5750.1,5430,5641,5750,6010
KZTO КазТрансОйл 860,00 +30,00 +3,61 974.42,960.89,975.4,963.11,968.97,969,910,922.76,880,867,817,820,823.99,821.01,825,830,860
KZTKp Қазақтелеком 13 388,97 +388,97 +2,99 13300.98,13310,13300.98,13000,13390,12800,12990,13000,13000,13388.97
RU_SBER Сбербанк 1 151,00 +27,88 +2,48 1372.23,1383.19,1394,1388.99,1373,1316.42,1106.01,1136.44,1072,1031.64,1105.68,1158.86,1096.15,1100.87,1148,1123.12,1151
KZAP "Казатомпром" ҰАК 5 306,09 +127,09 +2,45 4865,4865,4949,4950,4872.5,4944,4707.01,4969.4,4959,5049.97,4960,4800,5104,5270,5240,5179,5306.09
US_FB__ Facebook, Inc. 72 922,34 +1 164,34 +1,62 70061.88,65004.4,66678.23,67376.09,71758,72922.34
US_PFE_ Pfizer Inc. 14 192,11 +192,11 +1,37 13533.45,13774.5,14231.97,12683.79,14000,14192.11
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
Коды Компания Дата Бағасы, KZT Акциялар, дана Көлемі, млн Мәмілелер Сұраным
ABBN Астана Банкi 29.06.17 1 150,00 5 652 174 6 500,0 1 798 116,15
BAST БАСТ 09.03.17 30 500,00 38 886 1 125,0 7 103,10
AKZM АМЗ 21.07.16 11 177,00 71 577 800,0 1 481 371,90
BAST БАСТ 08.04.15 21 827,00 18 450 359,6 522 106,07
KEGC KEGOC 18.12.14 505,00 25 999 999 13 130,0 41 991 127,01
KZTO КазТрансОйл 20.12.12 725,00 38 463 559 27 886,1 34 687 213,04
KCEL Kcell 12.12.12 1 578,68 4 721 907 7 454,4 307 15,52
* соңғы 5 жылға мәліметтер