Сауда-саттық ақпарат

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

Коды Тәртіптеме Компания Валюта Кірістілігі, % Купоны, % Өтеу Көлему, млн KZT Маркет-мейкері Датасы
EABRb16 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb20 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb27 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb28 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb29 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb42 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb32 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb34 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb36 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb37 Еуразиялық даму банкі KZT 0,0
EABRb44 Еуразиялық даму банкі KZT 02.07.24 0,0
EABRb45 Еуразиялық даму банкі KZT 06.08.24 0,0
EABRb46 Еуразиялық даму банкі KZT 03.09.24 0,0
EABRb50 Еуразиялық даму банкі KZT 01.10.24 0,0
EABRb15 Еуразиялық даму банкі KZT 06.11.24 0,0
EBRDe14 ЕҚДБ KZT 11.11.24 0,0
EABRb31 Еуразиялық даму банкі KZT 28.01.25 0,0
EABRb47 Еуразиялық даму банкі KZT 18.02.25 0,0
EABRb48 Еуразиялық даму банкі KZT 18.03.25 0,0
EABRb51 Еуразиялық даму банкі KZT 15.04.25 0,0
ICD_e1 Жекеменшік секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорациясы KZT 21.06.28 0,0
IFC_e9 IFC USD 0,0
EBRDe22 ЕҚДБ KZT 13,92 08.02.27 0,0
EBRDe23 ЕҚДБ KZT 13,90 28.03.29 0,0
EABRe6 Еуразиялық даму банкі EUR 1,00 17.03.26 0,0
EBRDe6 ЕҚДБ KZT 9,96 15.05.25 0,0
EBRDe4 ЕҚДБ KZT 9,96 28.02.26 0,0
EBRDe7 ЕҚДБ KZT 9,96 21.06.26 0,0
EBRDe8 ЕҚДБ KZT 9,96 18.07.27 0,0
EBRDe12 ЕҚДБ KZT 12,21 12.11.24 0,0
EBRDe11 ЕҚДБ KZT 10,96 19.08.28 0,0
EBRDe13 ЕҚДБ KZT 10,96 08.12.29 0,0
ASDBe9 АДБ KZT 11,00 17.12.30 0,0
EBRDe19 ЕҚДБ KZT 14,00 17.08.26 0,0
EBRDe20 ЕҚДБ KZT 14,00 24.10.26 0,0
EABRb30 Еуразиялық даму банкі KZT 15,00 19.08.24 0,0 M
EIB_e2 Еуропалық инвестиция банкі USD 0,38 24.07.24 0,0
ASDBe2 АДБ KZT 8,14 30.01.26 0,0
EBRDe9 ЕҚДБ KZT 10,46 19.12.26 0,0
EBRDe10 ЕҚДБ KZT 10,46 19.12.27 0,0
IBRDe1 Халықаралық қайта құру және даму банкі USD 1,50 28.08.24 0,0
EIB_e1 Еуропалық инвестиция банкі USD 3,25 15.11.27 0,0
IFC_e6 IFC KZT 8,50 16.09.24 0,0
ASDBe7 АДБ KZT 9,95 17.03.26 0,0
ASDBe6 АДБ KZT 10,15 17.12.30 0,0
ASDBe8 АДБ KZT 10,45 18.09.29 0,0
EABRb25 Еуразиялық даму банкі KZT 10,60 05.11.24 0,0
EABRb49 Еуразиялық даму банкі KZT 12,51 14.09.27 0,0
EBRDe21 ЕҚДБ KZT 13,60 21.12.25 0,0
ASDBe15 АДБ KZT 14,10 17.12.30 0,0
ASDBe11 АДБ KZT 14,15 12.08.25 0,0
ASDBe12 АДБ KZT 14,50 22.10.24 0,0
EBRDe16 ЕҚДБ KZT 15,35 17.11.24 0,0
EABRb41 Еуразиялық даму банкі KZT 15,50 03.08.25 0,0
ASDBe14 АДБ KZT 15,88 18.03.25 0,0
ASDBe13 АДБ KZT 16,65 21.01.25 0,0
IBRDe4 Халықаралық қайта құру және даму банкі USD 1,62 15.01.25 0,0
IBRDe3 Халықаралық қайта құру және даму банкі USD 3,62 21.09.29 0,0
EBRDe24 ЕҚДБ USD 4,38 09.03.28 0,0
IBRDe2 Халықаралық қайта құру және даму банкі USD 4,62 01.08.28 0,0
ASDBe10 TQOB АДБ KZT 15,51 14,00 17.09.24 928,3 21.12.23
EABRb43 EQOB Еуразиялық даму банкі KZT 14,10 14,20 28.06.27 298,8 04.01.24
EABRe4 TQOB Еуразиялық даму банкі KZT 13,26 10,00 08.07.24 769,0 16.04.24
EABRb21 TQOB Еуразиялық даму банкі KZT 8,51 10,50 21.09.24 0,001 M 12.06.24
EABRe5 EQEU Еуразиялық даму банкі USD 6,30 6,30 25.07.30 460,0 05.12.23
EABRb40 TQOD Еуразиялық даму банкі USD 1,63 5,72 20.03.26 0,002 M 17.06.24
IFC_e7 EQBR IFC KZT 0,00 13,90 15.06.26 1 048,4 01.02.24
IFC_e8 EQBR IFC KZT 0,00 13,65 27.09.28 1 657,9 29.02.24
IFC_e1 EQBR IFC KZT 0,00 8,30 18.01.26 1,1 10.04.24
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді