Сауда-саттық ақпарат

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

Коды Тәртіптеме Компания Валюта Кірістілігі, % Купоны, % Өтеу Көлему, млн KZT Маркет-мейкері Датасы
EABRb15 ЕАДБ KZT 0,0
EBRDe16 ЕҚДБ KZT 15,35 17.11.24 0,0
EABRb20 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb25 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb26 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb27 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb28 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb29 ЕАДБ KZT 0,0
EBRDe14 ЕҚДБ KZT 11.11.24 0,0
EBRDe5 ЕҚДБ KZT 19,47 25.04.24 0,0
EBRDe6 ЕҚДБ KZT 19,47 15.05.25 0,0
EBRDe4 ЕҚДБ KZT 19,47 28.02.26 0,0
EBRDe7 ЕҚДБ KZT 19,47 21.06.26 0,0
EBRDe8 ЕҚДБ KZT 19,47 18.07.27 0,0
EBRDe12 ЕҚДБ KZT 20,47 12.11.24 0,0
EBRDe11 ЕҚДБ KZT 20,47 19.08.28 0,0
EBRDe13 ЕҚДБ KZT 20,47 08.12.29 0,0
EABRb16 ЕАДБ KZT 0,0
ASDBe12 АДБ KZT 14,50 22.10.24 0,0
ASDBe11 АДБ KZT 14,15 12.08.25 0,0
ASDBe8 АДБ KZT 10,45 18.09.29 0,0
ASDBe6 АДБ KZT 10,15 17.12.30 0,0
ASDBe7 АДБ KZT 9,95 17.03.26 0,0
IFC_e6 IFC KZT 8,50 16.09.24 0,0
EBRDe10 ЕҚДБ KZT 19,97 19.12.27 0,0
EBRDe9 ЕҚДБ KZT 19,97 19.12.26 0,0
ASDBe9 АДБ KZT 11,00 17.12.30 0,0
ASDBe10 АДБ KZT 14,00 17.09.24 0,0
EABRb30 ЕАДБ KZT 15,00 19.08.24 0,0 M
ASDBe2 АДБ KZT 20,81 30.01.26 0,0
EABRe4 TQOB ЕАДБ KZT 18,14 10,00 08.07.24 436,0 08.07.22
EABRb6 TQOB ЕАДБ KZT 16,00 9,50 11.10.23 9,6 M 05.12.22
ASDBe4 TQOB АДБ KZT 11,00 10,10 22.01.23 1 787,9 26.01.22
EABRb9 TQOB ЕАДБ KZT 10,64 9,50 27.05.24 0,201 M 13.09.22
EABRb11 TQOB ЕАДБ KZT 9,94 9,50 27.05.24 0,198 M 13.09.22
EABRb10 TQOB ЕАДБ KZT 9,88 9,50 27.05.24 0,198 M 13.09.22
EABRb21 TQOB ЕАДБ KZT 5,80 10,50 21.09.24 9,0 M 06.12.22
EABRe3 TQOD ЕАДБ USD 2,49 1,50 20.12.23 519,3 09.08.22
IFC_e1 EQBR IFC KZT 0,00 8,30 18.01.26 685,4 27.07.22
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді