Сауда-саттық ақпарат

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

Коды Тәртіптеме Компания Валюта Кірістілігі, % Купоны, % Өтеу Көлему, млн KZT Маркет-мейкері Датасы
EABRb15 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb16 ЕАДБ KZT 0,0
ASDBe8 АДБ KZT 10,45 18.09.29 0,0
ASDBe6 АДБ KZT 10,15 17.12.30 0,0
ASDBe5 АДБ KZT 10,12 22.10.22 0,0
ASDBe4 АДБ KZT 10,10 22.01.23 0,0
ASDBe7 АДБ KZT 9,95 17.03.26 0,0
EABRb7 ЕАДБ KZT 9,70 06.11.22 0,0 M
EABRb20 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb17 ЕАДБ KZT 02.11.21 0,0
EABRb18 ЕАДБ KZT 11.01.22 0,0
EABRb19 ЕАДБ KZT 19.04.22 0,0
EABRb13 ЕАДБ KZT 23.06.22 0,0
EABRb14 ЕАДБ KZT 22.07.22 0,0
ASDBe1 АДБ KZT 7,43 30.01.24 0,0
EBRDe5 ЕҚДБ KZT 9,75 25.04.24 0,0
EBRDe6 ЕҚДБ KZT 9,75 15.05.25 0,0
EBRDe4 ЕҚДБ KZT 9,75 28.02.26 0,0
EBRDe7 ЕҚДБ KZT 9,75 21.06.26 0,0
EBRDe8 ЕҚДБ KZT 9,75 18.07.27 0,0
EBRDe12 ЕҚДБ KZT 10,75 12.11.24 0,0
EBRDe11 ЕҚДБ KZT 10,75 19.08.28 0,0
EBRDe13 ЕҚДБ KZT 10,75 08.12.29 0,0
IFC_e5 IFC KZT 11,00 28.04.22 0,0
EBRDe2 ЕҚДБ KZT 6,46 21.11.21 0,0
EBRDe3 ЕҚДБ KZT 6,46 15.12.21 0,0
ASDBe2 АДБ KZT 7,73 30.01.26 0,0
ASDBe3 АДБ KZT 7,93 30.07.24 0,0
EBRDe9 ЕҚДБ KZT 10,25 19.12.26 0,0
EBRDe10 ЕҚДБ KZT 10,25 19.12.27 0,0
IFC_e2 IFC KZT 8,30 18.09.22 0,0
IFC_e1 IFC KZT 8,30 18.01.26 0,0
IFC_e4 IFC KZT 9,50 28.10.21 0,0
EABRb6 ЕАДБ KZT 9,50 11.10.23 0,0 M
EABRb8 ЕАДБ KZT 9,70 22.02.22 0,0 M
EABRb12 TQOB ЕАДБ KZT 10,96 11,00 28.08.22 0,001 M 10.08.21
EABRb11 TQOB ЕАДБ KZT 9,86 9,50 27.05.24 22,3 M 22.07.21
EABRb10 TQOB ЕАДБ KZT 9,75 9,50 27.05.24 257,1 M 09.10.20
EABRb9 TQOB ЕАДБ KZT 9,56 9,50 27.05.24 23,3 M 22.07.21
EABRb21 TQOB ЕАДБ KZT 2,83 10,50 21.09.24 30,0 18.10.21
EABRe1 SMAL ЕАДБ USD 1,56 4,77 20.09.22 0,065 04.03.21
EABRe2 TQOD ЕАДБ USD 0,48 0,75 14.12.21 5 145,9 M 14.09.21
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді