Сауда-саттық ақпарат

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

Коды Тәртіптеме Компания Валюта Кірістілігі, % Купоны, % Өтеу Көлему, млн KZT Маркет-мейкері Датасы
EABRb15 ЕАДБ KZT 0,0
EABRb16 ЕАДБ KZT 0,0
ASDBe8 АДБ KZT 10,45 18.09.29 0,0
ASDBe6 АДБ KZT 10,15 17.12.30 0,0
ASDBe5 АДБ KZT 10,12 22.10.22 0,0
ASDBe4 АДБ KZT 10,10 22.01.23 0,0
ASDBe7 АДБ KZT 9,95 17.03.26 0,0
EABRb13 ЕАДБ KZT 23.06.22 0,0
EABRb14 ЕАДБ KZT 22.07.22 0,0
ASDBe1 АДБ KZT 11,90 30.01.24 0,0
EBRDe5 ЕҚДБ KZT 9,75 25.04.24 0,0
EBRDe6 ЕҚДБ KZT 10,38 15.05.25 0,0
EBRDe4 ЕҚДБ KZT 7,89 28.02.26 0,0
EBRDe7 ЕҚДБ KZT 9,96 21.06.26 0,0
EBRDe8 ЕҚДБ KZT 7,27 18.07.27 0,0
EBRDe12 ЕҚДБ KZT 11,38 12.11.24 0,0
EBRDe11 ЕҚДБ KZT 8,89 19.08.28 0,0
EBRDe13 ЕҚДБ KZT 11,38 08.12.29 0,0
IFC_e5 IFC KZT 11,00 28.04.22 0,0
EBRDe2 ЕҚДБ KZT 10,92 21.11.21 0,0
EBRDe3 ЕҚДБ KZT 10,92 15.12.21 0,0
ASDBe2 АДБ KZT 12,20 30.01.26 0,0
ASDBe3 АДБ KZT 12,40 30.07.24 0,0
EBRDe9 ЕҚДБ KZT 10,46 19.12.26 0,0
EBRDe10 ЕҚДБ KZT 10,46 19.12.27 0,0
IFC_e2 IFC KZT 8,30 18.09.22 0,0
IFC_e1 IFC KZT 8,30 18.01.26 0,0
IFC_e4 IFC KZT 9,50 28.10.21 0,0
EABRb6 ЕАДБ KZT 9,50 11.10.23 0,0 M
EABRb8 ЕАДБ KZT 9,70 22.02.22 0,0 M
EABRb7 ЕАДБ KZT 9,70 06.11.22 0,0 M
EABRb12 TQOB ЕАДБ KZT 10,96 11,00 28.08.22 0,011 M 30.06.21
EABRb11 TQOB ЕАДБ KZT 9,86 9,50 27.05.24 22,3 M 22.07.21
EABRb10 TQOB ЕАДБ KZT 9,75 9,50 27.05.24 257,1 M 09.10.20
EABRb9 TQOB ЕАДБ KZT 9,56 9,50 27.05.24 23,3 M 22.07.21
EABRe1 SMAL ЕАДБ USD 1,56 4,77 20.09.22 0,065 04.03.21
EABRe2 TQOC ЕАДБ USD 0,50 0,75 14.12.21 2 101,8 14.07.21
* арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді