Сауда-саттық ақпарат

Репо операциялары

Мерзімі, күн Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
1
2
3
7
14
30
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Тәртіптеме Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Эмитент ISIN
ASDBe1 Азия даму банкі XS1937714597
ASDBe2 Азия даму банкі XS1937714753
ASDBe3 Азия даму банкі XS2024657061
BASPb4 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006211
BASPb5 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006328
BASPb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006336
BASPb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006476
BASPb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006484
EABRb10 ЕАДБ KZ2C00004711
EABRb11 ЕАДБ KZ2C00004745
EABRb12 ЕАДБ KZ2D00006939
EABRb3 ЕАДБ KZ2D00004298
EABRb4 ЕАДБ KZ2D00004306
EABRb5 ЕАДБ KZ2D00004314
EABRb6 ЕАДБ KZ2D00004421
EABRb7 ЕАДБ KZ2D00004413
EABRb8 ЕАДБ KZ2C00004737
EABRb9 ЕАДБ KZ2D00003241
EABRe1 ЕАДБ XS0831571434
EBRDe10 ЕҚДБ XS2093242530
EBRDe4 ЕҚДБ XS1957561555
EBRDe5 ЕҚДБ XS1982112069
EBRDe6 ЕҚДБ XS1982112572
EBRDe7 ЕҚДБ XS2012983693
EBRDe8 ЕҚДБ XS2027948582
EBRDe9 ЕҚДБ XS2093223076
IFC_e3 Халықаралық қаржы корпорациясы XS1940060046
IFC_e4 Халықаралық қаржы корпорациясы XS2069962343
IFC_e5 Халықаралық қаржы корпорациясы XS2159908776
KFUSb1 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006906
KFUSb2 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006948
KFUSb3 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006955
* Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұзақ-мерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерінен (МЕҰЖҚАМ) басқа, Биржаның ресми тізімінің “мемлекеттік бағалы қағаздар” секторына енгізілген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар МБҚ қоржынымен репо операцияларының заты ретінде қолданылуға аутоматты түрде рұқсат етіледі.
Коды Мәмілелер саны Көлемі, млн KZT Нарық үлесі, %
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ

Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет: