Сауда-саттық ақпарат

Репо операциялары

Мерзімі, күн Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п Көлему, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин макс соңғ. орта.сар.
1 8,30 8,00 8,50 8,00 8,40 +0,02 227 267,3 232 88,8
2
3
7 8,50 8,50 8,51 8,50 8,50 -0,01 22 591,1 33 8,8
14 8,55 8,55 9,00 9,00 8,56 +0,03 6 156,6 4 2,4
30
90
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Тәртіптеме Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п Көлему, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин макс соңғ. орта.сар.
CCBN EQW2 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0 259,6 4 1,7
CCBN EQWP 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0 79,2 1 0,5
CCBN EZMP 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 0 813,1 101 5,4
CCBN PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,000 1 0,0
HSBK EQMP 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0 1 515,0 1 10,0
HSBK PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 10,7 14 0,1
HSBKd EQWD 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 -0,01 523,7 1 3,5
KCEL EQMP 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 0 39,2 1 0,3
KCEL EQRP 9,90 9,90 10,55 9,90 9,92 +0,02 11 697,0 24 77,3
KCEL EQW2 10,15 10,00 10,15 10,00 10,01 -0,14 54,1 2 0,4
KCEL EQWP 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 0 18,0 1 0,1
KCEL EZRP 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 -0,60 1,2 4 0,0
KCEL PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,390 5 0,0
KEGC EQW2 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0 100,0 1 0,7
KEGC PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,083 2 0,0
KZAP PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 2,1 6 0,0
KZTK PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,423 7 0,0
KZTO PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 5,7 17 0,0
RU_GAZP PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,051 6 0,0
RU_SBER PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,089 5 0,0
RU_VTBR PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,024 2 0,0
US_BAC_ PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 4,1 7 0,0
US_FRHC PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,165 1 0,0
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Басқарушы компания ISIN
ASDBe1 АДБ
ASDBe2 АДБ
ASDBe3 АДБ
ASDBe6 АДБ
BASPb4 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006211
BASPb5 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006328
BASPb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006336
BASPb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006476
BASPb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006484
EABRb10 ЕАДБ KZ2C00004711
EABRb11 ЕАДБ KZ2C00004745
EABRb12 ЕАДБ KZ2D00006939
EABRb13 ЕАДБ KZ2D00005824
EABRb6 ЕАДБ KZ2D00004421
EABRb7 ЕАДБ KZ2D00004413
EABRb8 ЕАДБ KZ2C00004737
EABRb9 ЕАДБ KZ2D00003241
EABRe1 ЕАДБ
EBRDe10 ЕҚДБ
EBRDe11 ЕҚДБ
EBRDe12 ЕҚДБ
EBRDe13 ЕҚДБ
EBRDe4 ЕҚДБ
EBRDe5 ЕҚДБ
EBRDe6 ЕҚДБ
EBRDe7 ЕҚДБ
EBRDe8 ЕҚДБ
EBRDe9 ЕҚДБ
IFC_e4 IFC
IFC_e5 IFC
KFUSb1 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006906
KFUSb10 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007326
KFUSb11 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007334
KFUSb12 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007458
KFUSb18 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007516
KFUSb2 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006948
KFUSb24 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007573
KFUSb3 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006955
KFUSb4 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007037
KFUSb5 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007110
KFUSb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007128
KFUSb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007136
KFUSb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007300
KFUSb9 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007318
* Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұзақ-мерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерінен (МЕҰЖҚАМ) басқа, Биржаның ресми тізімінің “мемлекеттік бағалы қағаздар” секторына енгізілген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар МБҚ қоржынымен репо операцияларының заты ретінде қолданылуға аутоматты түрде рұқсат етіледі.
Коды Мәмілелер саны Көлему, млн KZT Нарық үлесі, %
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ

Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет