Сауда-саттық ақпарат

Репо операциялары

Мерзімі, күн Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
Intraday
1 8,50 7,50 8,95 7,50 7,92 +0,02 234 142,8 236 86,1
2
3
7 9,50 8,20 9,50 8,25 8,89 +0,16 10 053,0 50 3,7
14 9,50 8,00 9,50 8,00 8,54 -0,48 23 241,0 41 8,5
28 9,50 8,20 9,50 8,75 9,00 -0,10 4 545,3 23 1,7
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.
* "корзина НЦБ" исключена из инструментов операций репо 02 марта 2020 года.
Коды Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.
Коды Эмитент ISIN
ASDBK300124 Азия даму банкі XS1937714597
ASDBK300126 Азия даму банкі XS1937714753
ASDBK300724 Азия даму банкі XS2024657061
BASPb4 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006211
BASPb5 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006328
BASPb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006336
BASPb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006476
BASPb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006484
EABRK061122 ЕАДБ KZ2D00004413
EABRK101020 ЕАДБ KZ2D00004066
EABRK111023 ЕАДБ KZ2D00004421
EABRK120621_1 ЕАДБ KZ2D00004298
EABRK120621_2 ЕАДБ KZ2D00004306
EABRK120621_3 ЕАДБ KZ2D00004314
EABRK220222 ЕАДБ KZ2C00004737
EABRK270524_1 ЕАДБ KZ2D00003241
EABRK270524_2 ЕАДБ KZ2C00004711
EABRK270524_3 ЕАДБ KZ2C00004745
EABRU200922 ЕАДБ XS0831571434
EBRDK150525 ЕҚДБ XS1982112572
EBRDK180727 ЕҚДБ XS2027948582
EBRDK191226 ЕҚДБ XS2093223076
EBRDK191227 ЕҚДБ XS2093242530
EBRDK210626 ЕҚДБ XS2012983693
EBRDK250424 ЕҚДБ XS1982112069
EBRDK280226 ЕҚДБ XS1957561555
IFC_K070221 Халықаралық қаржы корпорациясы XS1940060046
IFC_K180126 Халықаралық қаржы корпорациясы XS1831081408
IFC_K280422 Халықаралық қаржы корпорациясы XS2159908776
IFC_K281021 Халықаралық қаржы корпорациясы XS2069962343
* МБҚ себетімен репо операцияларының заты ретінде, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған, Биржаның ресми тізіміне енгізілген және "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторында тұрған, айналыс мерзімінің бірінші жартысындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақтаушы қазынашылық міндеттемелерінен (МЕУЖКАМ) басқа, мемлекеттік бағалы қағаздары автоматты түрде жіберіледі.
Коды Мәмілелер саны Көлемі, млн KZT Нарық үлесі, %
KZ_05_2410 27 17 874,1 6,4
NTK028_2652 10 9 500,0 3,4
NTK028_2654 11 20 500,0 7,4
NTK182_2615 10 37 000,0 13,3
NTK182_2623 9 36 000,0 12,9
NTK364_2580 7 15 500,0 5,6
NTK364_2643 11 31 000,0 11,1
MOM048_0050 5 10 047,0 3,6
MOM048_0051 4 8 994,0 3,2
MUM180_0012 7 12 568,0 4,5

Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет: