Сауда-саттық ақпарат

Репо операциялары

Мерзімі, күн Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п Көлему, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин макс соңғ. орта.сар.
1 10,36 8,75 10,75 8,75 10,57 +0,11 898 528,3 598 93,5
2
3
7 9,55 9,55 10,75 9,65 9,75 -0,50 34 940,0 25 3,6
14 9,70 9,70 9,72 9,72 9,70 -0,05 3 729,5 4 0,4
30 9,80 9,80 9,81 9,81 9,81 +0,01 23 311,0 11 2,4
90
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Тәртіптеме Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п Көлему, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин макс соңғ. орта.сар.
AAPL_KZ PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,073 1 0,0
BAC_KZ PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 2,8 3 0,1
CAT_KZ EQRD 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0 0,097 1 0,0
CCBN EQMP 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 +0,50 200,0 1 3,7
CCBN EQWP 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 -0,25 724,5 3 13,4
CCBN EZMP 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0 112,7 10 2,1
FRHC_KZ PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 5,0 1 0,1
HSBK EQMP 11,75 10,00 11,75 10,00 11,44 -0,31 50,8 3 0,9
HSBK EQWP 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 +0,40 40,0 1 0,7
HSBK PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 3,2 12 0,1
KCEL EQMP 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 0 10,4 1 0,2
KCEL EQRP 10,55 10,55 10,90 10,90 10,85 -0,05 3 881,7 10 71,6
KCEL EQWP 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 +1,00 281,3 3 5,2
KCEL EZR3 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 0 30,0 2 0,6
KCEL PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 3,0 3 0,1
KEGC PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 +20,00 0,128 5 0,0
KSPI PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,577 3 0,0
KZAP EQMP 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 +1,80 41,0 1 0,8
KZAP PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 4,1 9 0,1
KZTK EQW2 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0 6,4 1 0,1
KZTK PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,174 2 0,0
KZTO EQMP 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 +0,50 9,7 1 0,2
KZTO PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 11,4 10 0,2
RU_GAZP PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 4,2 7 0,1
RU_SBER PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,131 5 0,0
RU_VTBR PSRP 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0 0,805 3 0,0
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Басқарушы компания ISIN
ASDBe1 АДБ
ASDBe2 АДБ
ASDBe3 АДБ
ASDBe6 АДБ
BASPb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006336
BASPb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006476
BASPb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006484
EABRb10 ЕАДБ KZ2C00004711
EABRb11 ЕАДБ KZ2C00004745
EABRb12 ЕАДБ KZ2D00006939
EABRb13 ЕАДБ KZ2D00005824
EABRb14 ЕАДБ KZ2D00007663
EABRb19 ЕАДБ KZ2D00005816
EABRb21 ЕАДБ KZ2D00008083
EABRb23 ЕАДБ KZ2D00008141
EABRb24 ЕАДБ KZ2D00008133
EABRb6 ЕАДБ KZ2D00004421
EABRb7 ЕАДБ KZ2D00004413
EABRb8 ЕАДБ KZ2C00004737
EABRb9 ЕАДБ KZ2D00003241
EABRe1 ЕАДБ
EBRDe10 ЕҚДБ
EBRDe11 ЕҚДБ
EBRDe12 ЕҚДБ
EBRDe13 ЕҚДБ
EBRDe14 ЕҚДБ
EBRDe4 ЕҚДБ
EBRDe5 ЕҚДБ
EBRDe6 ЕҚДБ
EBRDe7 ЕҚДБ
EBRDe8 ЕҚДБ
EBRDe9 ЕҚДБ
IFC_e5 IFC
KFUSb1 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006906
KFUSb10 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007326
KFUSb11 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007334
KFUSb12 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007458
KFUSb13 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007466
KFUSb14 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007474
KFUSb15 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007482
KFUSb16 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007490
KFUSb17 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007508
KFUSb18 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007516
KFUSb2 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006948
KFUSb24 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007573
KFUSb25 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007581
KFUSb3 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006955
KFUSb30 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00008050
KFUSb32 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00008035
KFUSb4 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007037
KFUSb5 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007110
KFUSb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007128
KFUSb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007136
KFUSb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007300
KFUSb9 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007318
* Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұзақ-мерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерінен (МЕҰЖҚАМ) басқа, Биржаның ресми тізімінің “мемлекеттік бағалы қағаздар” секторына енгізілген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар МБҚ қоржынымен репо операцияларының заты ретінде қолданылуға аутоматты түрде рұқсат етіледі.
Коды Мәмілелер саны Көлему, млн KZT Нарық үлесі, %
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ

Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет