Сауда-саттық ақпарат

Репо операциялары

Мерзімі, күн Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п Көлему, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин макс соңғ. орта.сар.
1 13,00 12,50 13,15 12,50 12,97 505 647,1 624 79,2
2
3 13,00 12,00 13,00 12,00 12,46 20 342,3 8 3,2
7 13,00 13,00 13,50 13,00 13,02 14 889,7 35 2,3
14 13,05 12,50 13,20 12,50 13,05 81 225,7 41 12,7
30 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 822,4 2 0,1
90 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15 462,3 16 2,4
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Тәртіптеме Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п Көлему, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин макс соңғ. орта.сар.
CCBN EQW2 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 +0,25 1 482,7 8 15,7
CCBN PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 0,024 4 0,0
HSBK EQR2 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 +6,50 8,2 1 0,1
HSBK EQR3 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0 942,4 2 10,0
HSBK EQW2 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 +0,50 964,0 1 10,2
HSBK PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 18,1 20 0,2
HSBKd EQWD 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 +0,40 48,4 1 0,5
KCEL EQMP 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 +0,55 42,2 2 0,4
KCEL EQR3 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 -0,10 140,4 2 1,5
KCEL EQRP 13,00 13,00 14,50 14,50 13,76 -0,74 2 422,6 11 25,7
KCEL EQW2 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 +0,95 11,4 1 0,1
KCEL EQWP 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 -1,00 40,3 1 0,4
KCEL PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 0,556 2 0,0
KEGC PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 0,039 6 0,0
KSPI PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 0,047 2 0,0
KZAP PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 14,7 11 0,2
KZAPd EQWD 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 -0,10 922,1 3 9,8
KZTK EQR3 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0 1 215,0 2 12,9
KZTK PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 15,3 5 0,2
KZTO EQR3 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0 1 127,6 2 12,0
KZTO PSRP 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0 8,9 11 0,1
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады
* мәлiметтер 2020 жылдың 03 тамызынан бастап ұсынылды.
Коды Басқарушы компания ISIN
ASDBe2 АДБ XS1937714753
ASDBe3 АДБ XS2024657061
ASDBe6 АДБ XS2294363416
ASDBe9 АДБ XS2444205756
BASPb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006336
BASPb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006476
BASPb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006484
EABRb10 ЕАДБ KZ2C00004711
EABRb11 ЕАДБ KZ2C00004745
EABRb12 ЕАДБ KZ2D00006939
EABRb14 ЕАДБ KZ2D00007663
EABRb21 ЕАДБ KZ2D00008083
EABRb6 ЕАДБ KZ2D00004421
EABRb7 ЕАДБ KZ2D00004413
EABRb9 ЕАДБ KZ2D00003241
EABRe1 ЕАДБ XS0831571434
EABRe3 ЕАДБ KZX000001003
EABRe4 ЕАДБ XS2361431476
EBRDe10 ЕҚДБ XS2093242530
EBRDe11 ЕҚДБ XS2214305737
EBRDe12 ЕҚДБ XS2252216937
EBRDe13 ЕҚДБ XS2264979431
EBRDe14 ЕҚДБ XS2404974508
EBRDe4 ЕҚДБ XS1957561555
EBRDe5 ЕҚДБ XS1982112069
EBRDe6 ЕҚДБ XS1982112572
EBRDe7 ЕҚДБ XS2012983693
EBRDe8 ЕҚДБ XS2027948582
EBRDe9 ЕҚДБ XS2093223076
KFUSb1 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006906
KFUSb10 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007326
KFUSb11 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007334
KFUSb14 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007474
KFUSb15 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007482
KFUSb16 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007490
KFUSb17 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007508
KFUSb18 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007516
KFUSb2 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006948
KFUSb24 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007573
KFUSb25 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007581
KFUSb3 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00006955
KFUSb30 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00008050
KFUSb31 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00008043
KFUSb32 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00008035
KFUSb33 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00008027
KFUSb4 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007037
KFUSb5 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007110
KFUSb6 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007128
KFUSb7 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007136
KFUSb8 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007300
KFUSb9 Қазақстанның орнықтылық қоры KZ2C00007318
* Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұзақ-мерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерінен (МЕҰЖҚАМ) басқа, Биржаның ресми тізімінің “мемлекеттік бағалы қағаздар” секторына енгізілген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар МБҚ қоржынымен репо операцияларының заты ретінде қолданылуға аутоматты түрде рұқсат етіледі.
Коды Мәмілелер саны Көлему, млн KZT Нарық үлесі, %
AT_01_2006 3 190,7 0,0
BASPb7 22 5 587,4 0,8
BASPb8 6 983,7 0,1
BRKZe10 2 1 332,0 0,2
BRKZe11 7 6 905,0 1,0
BRKZe12 4 746,0 0,1
BRKZe13 1 3 047,3 0,4
BRKZe7 1 5 742,7 0,8
BTRKb7 1 940,7 0,1
BTRKb8 3 88,0 0,0
CCBN 8 1 482,7 0,2
EABRb10 2 227,1 0,0
EABRb11 6 1 935,5 0,3
EABRb21 25 7 413,1 1,1
EABRb9 6 820,2 0,1
EABRe4 2 352,0 0,0
HSBK 4 1 914,6 0,3
HSBKd 1 48,4 0,0
KAFIb10 7 2 297,1 0,3
KAFIb11 7 535,1 0,1
KAFIb7 6 400,0 0,1
KAFIb9 1 100,1 0,0
KCEL 17 2 657,0 0,4
KFUSb1 25 25 332,9 3,6
KFUSb10 28 19 842,5 2,8
KFUSb11 27 7 860,5 1,1
KFUSb15 11 2 177,9 0,3
KFUSb16 20 6 625,8 0,9
KFUSb17 19 4 789,5 0,7
KFUSb18 23 8 758,6 1,2
KFUSb2 19 3 388,4 0,5
KFUSb24 19 6 919,5 1,0
KFUSb3 27 13 933,3 2,0
KFUSb30 22 5 412,9 0,8
KFUSb5 10 412,1 0,1
KFUSb6 21 10 378,0 1,5
KFUSb7 16 1 277,1 0,2
KFUSb8 15 3 776,1 0,5
KFUSb9 22 20 773,7 2,9
KZAPd 3 922,1 0,1
KZTK 2 1 215,0 0,2
KZTO 2 1 127,6 0,2
KZ_05_2410 9 4 259,2 0,6
KZ_06_4410 29 11 665,5 1,7
KZ_07_2507 5 1 673,8 0,2
KZ_10_2811 1 112,0 0,0
KZ_15_2309 2 600,1 0,1
KZ_16_2709 3 49,2 0,0
KZ_17_3009 3 55,2 0,0
MOM036_0091 3 1 064,5 0,2
MOM048_0052 5 742,7 0,1
MOM060_0052 10 22 193,9 3,1
MUM072_0012 3 29 884,3 4,2
MUM072_0013 6 953,5 0,1
MUM084_0017 12 20 508,9 2,9
MUM084_0018 8 800,1 0,1
MUM096_0012 4 587,5 0,1
MUM108_0011 11 40 255,0 5,7
MUM108_0013 6 1 979,8 0,3
MUM120_0012 11 13 854,3 2,0
MUM120_0014 1 485,2 0,1
MUM120_0016 9 9 697,6 1,4
MUM120_0017 26 20 107,1 2,9
MUM120_0018 2 346,2 0,0
MUM120_0019 3 5 950,4 0,8
MUM132_0005 5 2 368,5 0,3
MUM132_0006 1 7,0 0,0
MUM132_0007 11 5 901,2 0,8
MUM144_0003 7 30 442,4 4,3
MUM144_0004 8 2 747,3 0,4
MUM144_0009 4 1 261,5 0,2
MUM156_0001 1 2 460,4 0,3
MUM156_0002 3 700,3 0,1
MUM156_0003 4 4 989,1 0,7
MUM156_0004 3 2 133,6 0,3
MUM156_0005 3 8 528,2 1,2
MUM156_0006 10 14 502,0 2,1
MUM156_0007 7 1 810,7 0,3
MUM168_0001 5 1 823,3 0,3
MUM168_0002 2 602,3 0,1
MUM168_0003 3 777,4 0,1
MUM168_0005 4 1 008,5 0,1
MUM180_0001 5 1 788,4 0,3
MUM180_0002 1 3 438,9 0,5
MUM180_0003 1 1 530,6 0,2
MUM180_0005 3 4 683,2 0,7
MUM180_0006 3 1 299,0 0,2
MUM180_0008 1 104,0 0,0
MUM180_0011 10 6 602,2 0,9
MUM180_0012 18 106 072,9 15,1
MUM180_0013 13 6 934,1 1,0
MUM180_0015 5 5 264,7 0,7
MUM180_0016 7 528,3 0,1
MUM192_0001 2 214,0 0,0
MUM192_0002 1 40,0 0,0
MUM216_0001 7 33 945,7 4,8
MUM216_0002 1 251,1 0,0
MUM240_0001 10 13 584,3 1,9
MUM240_0002 2 9 441,3 1,3
MUM240_0004 3 8 208,0 1,2
MUM300_0001 3 4 691,9 0,7
MUM300_0003 3 8 570,6 1,2
NTK028_2797 1 1 470,1 0,2
NTK028_2798 1 4 396,4 0,6
NTK091_2789 11 2 809,1 0,4
NTK182_2775 1 1 000,1 0,1
PRKRb8 16 1 730,2 0,2
SKKZb25 7 4 958,8 0,7
SKKZe1 4 9 777,8 1,4
SNRGb2 1 370,3 0,1
US_06_3011 2 308,9 0,0

Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет