Сауда-саттық ақпарат

MOEX технологияларын енгізу

Техникалық қолдау алу үшін, сондай-ақ KASE сауда-саттық жүйесінің жұмысы туралы тілектер мен ескертулер айту үшін Service Desk техникалық қолдау қызметіне хабарласуыңызды сұраймыз:

Тел.: +7 (727) 237 60 17

E-mail: support@kase.kz

 • өтінімдерді енгізуге және жоюға және олардың сауда-саттықтың негізгі тәртіптерінде орындалуы туралы есептерді алуға арналған сауда-саттық MFIX Trade

  Қосылу параметрлері:

  Тест жүйесі

  • 194.76.125.195 интернет байланыс арнасы бойынша қосылу
  • port: 9222
  • FIXCOMPID = KFIX-CURR

  Нақты жүйе

  • ip: 79.142.60.234, 31.31.219.120 (негізгі) и 79.142.60.234, 31.31.219.121 (сақтық) ) интернет байланыс арнасы бойынша қосылу
  • ip: 172.16.111.41 (негiзгi) и 172.16.111.42 (сақтық) бөлiнген байланыс арнасы бойынша қосылу
  • port: 9222
  • port: 9922 (Бұл порт қауіпсіз шифрланған қосылуды қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Пайдаланылатын хаттама TLS1.2 – TLS1.3. Сертификаттар сұраныс бойынша ұсынылады support@kase.kz)
  • FIXCOMPID = KFIX-CURR
 • келіссөздер мәмілелерін, РЕПО мәмілелерін, орындауға арналған есептерді және өтемақы жарналарын қоса алғанда, мәмілелер туралы ақпарат алуға арналған ақпараттық MFIX Trade Capture

  Қосылу параметрлері::

  Тест жүйесі

  • 194.76.125.195 интернет байланыс арнасы бойынша қосылу
  • port: 9224
  • FIXCOMPID = MFIXTradeCaptureIDCurrency

  Нақты жүйе

  • ip: 79.142.60.234, 31.31.219.120 (негізгі) и 79.142.60.234, 31.31.219.121 (сақтық) интернет байланыс арнасы бойынша қосылу
  • ip: 172.16.111.41 (негiзгi) и 172.16.111.42 (сақтық) бөлiнген байланыс арнасы бойынша қосылу
  • port: 9223
  • port: 9923 (Бұл порт қауіпсіз шифрланған қосылуды қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Пайдаланылатын хаттама TLS1.2 – TLS1.3. . Сертификаттар сұраныс бойынша ұсынылады support@kase.kz)
  • FIXCOMPID = MFIXTradeCaptureIDCurrency
 • өтінімдерді өңдеу және сауда-саттықтың негізгі тәртіптерінің мәмілелері туралы есептерді алуға арналған ақпараттық MFIX Drop Copy

  Қосылу параметрлері:

  Тест жүйесі

  • 194.76.125.195 интернет байланыс арнасы бойынша қосылу
  • port: 9225
  • FIXCOMPID = FIXTradeDropCopyIDCurrency

  Нақты жүйе

  • ip: 79.142.60.234, 31.31.219.120 (негізгі) и 79.142.60.234, 31.31.219.121 (сақтық)интернет байланыс арнасы бойынша қосылу
  • ip: 172.16.111.41 (негізгі) и 172.16.111.42 (сақтық)бөлiнген байланыс арнасы бойынша қосылу
  • port: 9225
  • port: 9925 (Бұл порт қауіпсіз шифрланған қосылуды қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Пайдаланылатын хаттама TLS1.2 – TLS1.3. Сертификаттар сұраныс бойынша ұсынылады support@kase.kz)
  • FIXCOMPID = FIXTradeDropCopyIDCurrency

Іске асырудың негізгі ерекшеліктері:

 • Multicast FIX/FAST Gate market data.
 • Қор, мерзімдік және валюта нарықтарынан алынған деректер.
 • Кестелер: "Қаржы құралдары" (бағалар, көлемдер, т.б.), "Баға белгілеулер", "Барлық мәмілелер", "Индекстер", барлық белсенді иесіз өтінімдер.
 • Жаңартуларды жариялаудың орташа кешігуі - 300 микросекундтан кем (қор және валюта нарықтары үшін).
 • Multicast FIX/FAST Gate 5.0 SP1 (мерзімдік нарық), 5.0 SP2 (қор және валюта нарықтары).

Пайдаланушы нұсқауы
Әзірлеуші нұсқауы
Қосылу үшін конфигурациялық файлдар

Сипаты

:
 1. Market data group UDP арналарының жүйесін білдіреді. UDP хаттаманың ерекшелігі ақпаратты таратудағы кідірістерді қысқартуға, ал арналарды қайталау - хабарларды жоғалту қаупін азайтуға мүмкіндік береді.
 2. Incremental Refresh арнасы нарықтағы ағымдағы сауда-саттық туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді.
 3. Instruments Replay ағыны сауда-саттыққа жіберілген барлық құралдар туралы ақпараты бар хабарламалар алу үшін пайдаланылады.
 4. Market snapshot ағыны барлық құралдар бойынша сауда-саттық туралы өзекті ақпаратты қалпына келтіру үшін пайдаланылады.
 5. Instruments Incremental арналар КҚ және баға шектелімдері туралы деректер алу үшін пайдаланылады, осы көрсеткіштер күн ішінде өзгерген жағдайда, сондай-ақ опциондар бойынша құбылмалылық пен теориялық баға алу үшін пайдаланылады.
 6. Message Replay (TCP- historical) Incremental Refresh арнасында жіберілген хабарларды сұратуға мүмкіндік береді.

Іске асырудың негізгі ерекшеліктері:

 • Multicast FIX/FAST Gate market data.
 • Қор, мерзімдік және валюта нарықтарынан алынған деректер
 • Кестелер: "Қаржы құралдары" (бағалар, көлемдер, т.б.), "Баға белгілеулер", "Барлық мәмілелер", "Индекстер", барлық белсенді иесіз өтінімдер.
 • Жаңартуларды жариялаудың орташа кешігуі - 300 микросекундтан кем (қор және валюта нарықтары үшін).
 • Multicast FIX/FAST Gate 5.0 SP1 (мерзімдік нарық), 5.0 SP2 (қор және валюта нарықтары).

Сипаты:

 1. Market data group UDP арналарының жүйесін білдіреді. UDP хаттаманың ерекшелігі ақпаратты таратудағы кідірістерді қысқартуға, ал арналарды қайталау - хабарларды жоғалту қаупін азайтуға мүмкіндік береді.
 2. Incremental Refresh арнасы нарықтағы ағымдағы сауда-саттық туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді.
 3. Instruments Replay ағыны сауда-саттыққа жіберілген барлық құралдар туралы ақпараты бар хабарламалар алу үшін пайдаланылады.
 4. Market snapshot ағыны барлық құралдар бойынша сауда-саттық туралы өзекті ақпаратты қалпына келтіру үшін пайдаланылады.
 5. Instruments Incremental арналар КҚ және баға шектелімдері туралы деректер алу үшін, осы көрсеткіштер күн ішінде өзгерген жағдайда, сондай-ақ опциондар бойынша құбылмалылық пен теориялық баға алу үшін пайдаланылады.
 6. Message Replay (TCP- historical) Incremental Refresh арнасында жіберілген хабарларды сұратуға мүмкіндік береді.

Қосылу үшін келесі мекен-жайлар мен баптаулар пайдаланылады

Тест жүйесі

Интернет арқылы:

Қол жеткізу сервері trade-test.kase.kz

Port: 15006

Сервер сәйкестендіргіші: CURR_ASTS_BRIDGE_TEST

Қосылу кезінде растауды талап ету: Y

Нақты жүйе

Бөлектелген арна бойынша:

Сервер: CURR_GATEWAY

192.168.111.14

192.168.111.116

192.168.109.22

Сервис: 19003/19004

Интернет бойынша:

Қол жеткізу сервері: trade.kase.kz

79.142.60.232

79.142.60.227

31.31.217.213

31.31.217.210

31.31.219.109

Port: 15006

Сервер сәйкестендіргіші: CURR_ASTS_BRIDGE

Қосылу кезінде растауды талап ету: Y

Нұсқаулар мен нұсқаулықтар

Пайдаланушының басшылығында терминалды орнату және баптау процесі сипатталады, интерфейс жұмысының негізгі принциптері түсіндіріледі, жүйе ішіндегі нарықтардың құрылымы түсіндіріледі және жұмыстың кейбір ерекшеліктері нақтыланады.

ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-клиринг жүйесінің терминалын баптау жөніндегі нұсқау

Қосылу жөніндегі нұсқаулық