Сауда-саттық ақпарат
Байланыс:
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауд., Нұрсұлтан Назарбаев данғылы, 242
Телефон: (7172) 58 77 11
Факс: (7172) 77 01 95
Сайт:
Бірінші жетекшісі:
Басқарма төрағасы Пирматов Бекжан Олжаұлы
Несиелік рейтингтер:
Standard & Poor's: B-/позитивті/B, kzBB (12.08.19);
Мүшелік санаты:
05.11.13 бастап Деривативтер
28.02.03 бастап Қор
19.01.94 бастап Валюталық

24

"Борыштық бағалы қағаздар" секторы

31

Репо

8

Мемлекеттік бағалы қағаздары

8

Валюталық своп

Трейдерінің толық аты-жөні ID KASE мүшесі Мүшелік санаты Рұқсаттаманың статусы Тізілімдегі статусы
статусы Датасы негіздемесі Датасы статусы
02915 "First Heartland Jýsan Bank" АҚ валюталық нарық

деривативтер нарығы

қор нарығы











11.09.2019





рұқсаттама берілді











тізілімге енгізілді

Рыжков Павел Михаилұлы 02914 "First Heartland Jýsan Bank" АҚ қор нарығы

валюталық нарық

жаттығұ аяқталды



24.04.2019



рұқсаттама берілді







тізілімге енгізілді



Темирбеков Сиявуш Рустемұлы 02909 "First Heartland Jýsan Bank" АҚ валюталық нарық

қор нарығы

деривативтер нарығы





сертификаттаудан өтті





29.12.2015





рұқсаттама берілді











тізілімге енгізілді

Назарбекова Жазира Кошкарқызы 02912 "First Heartland Jýsan Bank" АҚ қор нарығы

валюталық нарық

сертификаттаудан өтті



22.09.2017



рұқсаттама берілді







тізілімге енгізілді



Көрсеткіші01.07.1901.04.19
Жарғылық капиталы 206 965,00 млн KZT 206 965,00 млн KZT
Меншікті капиталы 148 680,00 млн KZT 102 956,00 млн KZT
Жиынтық активтері 1 155 001,00 млн KZT 1 035 563,00 млн KZT
Жиынтық міндеттемелер 1 006 321,00 млн KZT 932 607,00 млн KZT
Таза пайда -151 452,00 млн KZT -195 835,00 млн KZT
Жай акцияның теңгерімдік құны 1 165,00 KZT 785,00 KZT
Артықшылықты акциялның теңгерімдік құны 1 150,00 KZT 1 125,00 KZT
ROA
ROE