Сауда-саттық ақпарат

KASE_BMC Индексі

100,8670
0,0345
Соңғы мәліметтердің уақыты 20.11.2019 17:51:05
Соңғы мәні 100,8670
Айдың басынан бастап өзгеруі +0,2609
52 аптадағы минимум 98,8675
Тарихи минималды мәні 98,8675
Нарық мәртебесі Жабық
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +0,0345
Жыл басынан бастап өзгеру +1,2105
52 аптадағы максимум 101,1700
Тарихи максималды мәні 101,1700

Негізгі сауда-саттық алаңындағы корпоративтік облигациялар бағаларының индексі, олардың бағалары бойынша, жинақталған (есептелген, бірақ төленбеген) сыйақысын қоспай ("таза" бағалары бойынша) есептеледі.

Индикаторды жаңарту уақыты: әр жұмыс күні сауда-саттық аяқталғаннан кейін сағат 17:00-ден 20:00-ге дейін.
Индикатордың "өмір сүру уақыты": 1 жұмыс күн.
Индикаторлар трендтерінің "өмір сүру уақыты": 1 жұмыс күн