Сауда-саттық ақпарат

Вакансиялар

Біз кәсіпқой мамандар командасында қызықты жұмысты, сондай-ақ өзін-өзі таныту, кәсіби өсу, өз білімдері мен тәжірибесін пайдалану мүмкіншіліктерін ұсынамыз. Бастамашыл, талантты, мақсатына ұмтылған және табысқа сенімді адамдардан, қор нарығында мансабын жаңа бастаған, сондай-ақ тәжірибелі кәсіпқой мамандардан түйіндемелер күтеміз.

Бос орындарға үміткерлерге теңдей мүмкіндіктер береміз. Кандидатураларды қарау үдерісінде, әділеттікті, гендерлік теңдікті, сондай-ақ ұйымның бизнес-талаптарын басшылыққа аламыз.


Міндеттері:
 • биржаның ішкі құжаттарын (биржа органдарының шешімдерінің жобалары; биржаның акционерлік қоғам және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы ретінде қызметтерін, сондай-ақ, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы субъектілердің қызметін реттейтін, нормативтік құжаттар;
 • биржаның жұмыс беруші ретіндегі актілерінің жобаларын және т.б.) әзірлеу және/немесе құқықтық сараптамасын жүргізу;
 • биржа жасасатын, соның ішінде мемлекеттік сатып алулар аясында жасалған келісім-шарттарды/келісімдерді әзірлеу және/немесе құқықтық сараптамасын жүргізу, сондай-ақ сенімхаттарды рәсімдеу;
 • өзге ұйымдарға, соның ішінде ҚР мемлекеттік органдарына хаттар/сауалдар дайындау және мақұлдау;
 • талдамашылық сипаттағы құқықтық тұжырымдарды дайындау, атап айтқанда ҚР заңнамасын түсіндіру, сондай-ақ биржаның негізгі қызметімен, корпоративтік басқарумен, еңбектік қарым-қатынастармен және т.б. байланысты сұрақтарды түсіндіру;
 • уәкілетті органдарда және ұйымдарда келісім-шарттарды, зияткерлік меншік нысандарына құқықты, тауарлық белгілерді тіркеуді биржаның жарғысына және биржаның бағалы қағаздарының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды құқықтық сүйемелдеу және т.б.;
 • ҚР заңнамасына шолу;
 • ҚР заңшығарушы нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын әзірлеуге қатысу, сондай-ақ құқықтық сараптама жүргізу;
 • биржаның еншілес ұйымының қызметіне құқықтық сүйемелдеу;
 • биржа жетекшілігі мен бөлімшелеріне, сондай-ақ еншілес ұйымдарға және бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне құқықтық сипаттағы жазбаша/ауызша кеңес беру және түсіндіру;
 • биржа және оның еншілес ұйымдарының жұмыс топтарына және алқалық органдарының жұмысына қатысу (комитеттер, комиссиялар және т.б.);
 • кінәрат-талап жұмысын жүзеге асыру.
Талаптар:
 • жоғарғы заң білімі;
 • кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі (олардың 3 жылы қаржы ұйымдарында болуы тиіс).
Білуі тиіс:
 • ҚР азаматтық, азаматтық-процессуалдық, әкімшіліктік, еңбек туралы заңнамасын, акционерлік қоғамдар туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, мемлекеттік сатып алулар және т.б. заңнамасын
Шет тілдерін білуі:
 • ағылшын тілін және/немесе қазақ тілін еркін білуі қошаметтеледі.
Компьютерді игеру дәрежесі:
 • тәжірибелі пайдаланушы/пайдаланушы.
Компьютерлік машықтары:
 • Microsoft Office, Outlook, Internet, "Параграф" ақпараттық жүйесі.
Жұмыс жағдайлары:
 • медициналық сақтандыру;
 • бәсекеге қабілетті еңбекақы;
 • ҚР заңнамасына сәйкес рәсімделу;
 • еңбек демалысы;
 • шамаланған жұмыс кестесі.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • Биржаның бағдарламалық қамтуы мен ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізуге сауалдарды жинау,талдау және құжаттау;
 • Биржаның ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізу бойынша комиссияның қарауына мақсаттар мен техникалық тапсырмаларды дайындау;
 • Биржаның ақпараттық жүйелеріне өзгертулер енгізу бойынша комиссияның хаттамаларына сәйкес ақпараттық жүйелердің иелердің алдына мақсаттар қою;
 • Биржаның әзірленіп жатқан және қолданыстағы ақпараттық жүйелері үшін техникалық және пайдаланушыларға арналған құжаттаманы құрастыру, рәсімдеу және жаңартып отыру.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • бағдарламалық қамтуларды талдау немесе әзірлеу саласында кемінде юір жыл жұмыс тәжірибесі бар болу;
 • жоғарғы білімі (ақпараттық технологиялар, техникалық, математикалық білім саласында болса дұрыс).
Міндетті білу керек:
 • бағдарламалар жасау және бағдарламалық қамтуларды әзірлеу үдерісінің негіздерін білу;
 • жобалық басқару негіздері мен жобаларды іске асыру кезеңдерін білу;
 • техниклақы тапсырмалар және басқа да техникалық құжаттаманы әзірлеу саласында тәжірибесі;
 • бизнес-үдерістерді және тиісті құралдарды сипаттау әдістемесін білу және пайдалану тәжірибесі (UML, BPMN, IDEF).
Қошаметтелетін білімдері:
 • бағдарламалық қамту бойынша техникалық және пайдаланушыларға арналған құжаттаманы дайындау тәжірибесі;
 • бағдарламалық қамтуды жобалау дағдысы;
 • бағдарламалық қамтуды тестілеу негіздері білу;
 • талдаушылық қабілеттері;
 • сауатты ауызекі сөйлеу жазу, ой-пікірін анық және қанық мазмұнай білу;
 • орындаушылық;
 • ынталылық;
 • бастамышылдық;
 • коммуникабельділік.
Жұмыс жағдайы:
 • бәсекеге қабілетті жалақы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • шамаланған жұмыс кестесі;
 • 28 күнтізбелік күндікеңбек демалысы;
 • ҚР ЕК сәйкес жұмысқа рәсімделу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттері:
 • биржаның бэк-офистік ақпараттық жүйелерінің әзірлеу және қолдау.
Үміткерге қойылатын талап:
 • ұқсас қызметтерде кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі;
 • нысандық-ориентациялық бағдарламалау негіздерін білу;
 • Borland C++ Builder ортасында кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесі;
 • SQL-сауалдарын жазу бойынша кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • PL\SQL тілін білу және кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Crystal Reports ортасында есептер жасай білу.
Жұмыс жағдайлары:
 • бәсекеге қабілетті еңбекақы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • нормаланған жұмыс кестесі;
 • 28 күнтізбелік күндік еңбек демалысы;
 • ҚР ЕК сәйкес рәсімделу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.Негізгі міндеттер:
 • биржаның ақпараттық жүйелерін қолдау.
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • ұқсас қызметтерде кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • ОС Linux/Unix/Windows білу;
 • скриптілік тілдерде жаза білу;
 • мониторинг жүйелерін біру (Zabbix).
Жұмыс жағдайлары:
 • бәсекеге қабілетті еңбекақы;
 • бес күндік жұмыс аптасы;
 • нормаланған жұмыс кестесі;
 • 28 күнтізбелік күндік еңбек демалысы;
 • ҚР ЕК сәйкес рәсімделу.

Түйіндемені hr@kase.kz мекен-жайына жолдап, ваканттық қызметтің атауын көрсетулеріңізді сұраймыз.