Сауда-саттық ақпарат

Миссия мен құндылықтар

Миссиясы

Мемлекеттік және жеке секторлардың отандық компаниялардың қаржы тартуына қажетті технологиялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету, жергілікті және шетелдік инвесторлар үшін сенімді, тұрақты және айқын инвестициялық аясын ұсыну арқылы, Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуына себептесу.

Мақсаты

Биржа өз мақсаты деп техникалық модернизацияны белгіледі, бұл маркетингілік белсенділікпен, ашық ақпараттық саясатпен және инвесторлар мен бағалы қағаздар эмитенттерінің мүдделеріне мұқияттылықты арттырумен бірге биржалық нарықтың көлемі мен өтімділігінің өсуіне жеткізеді, сондай-ақ бизнесті қор нарығының құралдары арқылы қаржыландыру үлесінің артыуна әкелед.

Стратегиясы

KASE 2016-2018 жылдарға даму Стратегиясы клиенттерге бейімделуін арттыруға, инновациялар мен коммуникацияларға және отандық эмитенттердің, сондай-ақ қазақстандық және шетелдік инвесторлардың, қажеттілігін тиімді қанағаттандыруға бағытталған.