Сауда-саттық ақпарат

Репо операциялары

Мерзімі, күн Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
Intraday
1 8,80 8,75 9,50 9,00 8,75 +0,00 409 925,0 172 91,7
2 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 5 961,0 4 1,3
3
7 8,70 8,70 8,75 8,75 8,71 -0,04 30 856,0 21 6,9
14
28 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 -0,10 300,0 4 0,1
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.
Коды Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
STND 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 -9,60 324,5 6 80,5
ABBN 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 24,0 1 6,0
HCBNb3 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,2 1 2,5
KCEL 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 30,0 1 7,4
KKGBp 11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 14,3 1 3,6
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.

Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет: