Сауда-саттық ақпарат

Репо операциялары

Мерзімі, күн Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
Intraday
1
2
3
7
14
28
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.
Коды Репо мөлшерлемесі, жылдық % Тренд, п.п. Көлемі, млн KZT Мәмілелер саны Нарық үлесі, %
аш. мин. макс. соңғ. орта.сар.
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ
* тренд орташа сараланған мөлшерлеменің ағымдағы мәні мен алдыңғы нәтижелі сауда-саттықтардың нәтижесі бойынша оның мәні арасындағы айырма болып табылады.
Коды Эмитент ISIN
ASDBK300124 Азия даму банкі XS1937714597
ASDBK300126 Азия даму банкі XS1937714753
ASDBK300724 Азия даму банкі XS2024657061
BASPb2 Баспана KZ2C00004513
BASPb3 Баспана KZ2C00005833
BASPb4 Баспана KZ2C00006211
EABRK061122 ЕАДБ KZ2D00004413
EABRK101020 ЕАДБ KZ2D00004066
EABRK111023 ЕАДБ KZ2D00004421
EABRK120621_1 ЕАДБ KZ2D00004298
EABRK120621_2 ЕАДБ KZ2D00004306
EABRK120621_3 ЕАДБ KZ2D00004314
EABRK220222 ЕАДБ KZ2C00004737
EABRK240520 ЕАДБ KZ2D00003894
EABRK270524_1 ЕАДБ KZ2D00003241
EABRK270524_2 ЕАДБ KZ2C00004711
EABRK270524_3 ЕАДБ KZ2C00004745
EBRDK150525 ЕҚДБ XS1982112572
EBRDK180727 ЕҚДБ XS2027948582
EBRDK210626 ЕҚДБ XS2012983693
EBRDK250424 ЕҚДБ XS1982112069
EBRDK280226 ЕҚДБ XS1957561555
EBRDU050520 ЕҚДБ US29874QDC50
EIB_U150520 None US298785HJ86
IFC_K070221 Халықаралық қаржы корпорациясы XS1940060046
IFC_K180126 Халықаралық қаржы корпорациясы XS1831081408
* МБҚ себетімен репо операцияларының заты ретінде, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған, Биржаның ресми тізіміне енгізілген және "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторында тұрған, айналыс мерзімінің бірінші жартысындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақтаушы қазынашылық міндеттемелерінен (МЕУЖКАМ) басқа, мемлекеттік бағалы қағаздары автоматты түрде жіберіледі.
Коды Мәмілелер саны Көлемі, млн KZT Нарық үлесі, %
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ

Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет: