Сауда-саттық ақпарат

KASE индексі

2 253,53
38,75 1,75%
Соңғы мәліметтердің уақыты 08.04.20 13:00
Соңғы мәні 2 253,53
Ашылу 2 214,95
Минимум 2 197,19
52 аптадағы минимум 2 017,26
Тарихи минималды мәні 69,48
Айдың басынан бастап өзгеруі +77,99
Айдың басынан бастап өзгеруі, % +3,58
Мәмілелер көлему, млн KZT* 166,4
Капитализациясы, млрд KZT** 5 294,2
Нарық мәртебесі Жабық
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +38,75
Алдыңғы жабу 2 214,78
Максимум 2 253,53
52 аптадағы максимум 17 728,08
Тарихи максималды мәні 2 876,17
Жыл басынан бастап өзгеру -143,67
Жыл басынан бастап өзгеру, % -5,99
Мәмілелер көлему, мың USD* 380,5
Капитализациясы, млн USD** 12 109,4

* KASE индексінің өкілетті тізіміне кіретін, акциялар бойынша мәмілелер көлемі

** KASE Индексінің өкілетті тізіміне кіретін, компаниялардың капитализациясы

KASE индексі, осы индексті құрастыру күнінде оның өкілетті тізіміне кіретін, акциялардың нарықтық бағасының, еркін айналыстағы акцияларды есепке қосып, капиталға айналуы бойынша, осы тізімдегі акциялардың белгілі бір күндегі бағасына сараланған қатынасы болып табылады.

KASE индексінің мәні, осы индекстің өкілетті тізіміне кіретін, акциялармен жасалған әр мәміледен кейін қайта есептеледі.

Индикаторды жаңарту уақыты: нақты уақыт тәртіптемесінде

Индикатордың трендін жаңарту уақыты: алдыңғы сауда-саттық күнге қатынасты нақты уақыттәртіптемесінде

Code Company Last
price, KZT
Trend, % Close
price, KZT
Weight, % Shares, pcs Fi, % Ri
CCBN Банк ЦентрКредит 238,00 +0,38 238,00 4,3 165 637 911 41,7 1,0000000
GB_KZMS KAZ Minerals 2 170,00 +2,36 2 170,00 14,3 480 723 977 61,3 0,0853192
HSBK Халық банкі 107,08 +2,95 107,08 11,9 11 754 049 397 35,5 0,1023077
KCEL Kcell 2 489,98 +2,47 2 489,98 16,0 200 000 000 25,0 0,4920036
KEGC KEGOC 1 645,00 +0,30 1 647,50 11,2 259 998 610 10,0 1,0000000
KZAP "Казатомпром" ҰАК 5 480,00 +3,39 5 478,02 16,6 259 356 608 18,7 0,2387621
KZTK Қазақтелеком 26 799,00 +1,13 26 799,00 16,5 10 706 024 23,0 0,9581364
KZTO КазТрансОйл 905,99 +1,23 905,99 9,1 384 628 099 10,0 1,0000000
* индексті есептеу күні мәміле болмаған жағдайда, осы акциялар үшін алдыңғы нәтижелі күндегі соңғы мәміленің бағасы қолданылады