Сауда-саттық ақпарат

KASE Индексі

3 063,70
22,63 0,74%
Соңғы мәліметтердің уақыты 18.08.22 17:30
Соңғы мәні 3 041,07
ашылу 3 031,44
Минимум 3 014,77
52 аптадағы минимум 2 584,56
Тарихи минималды мәні 69,48
Айдың басынан бастап өзгеруі +87,53
Айдың басынан бастап өзгеруі, % +2,96
Мәмілелер көлемі, млн KZT* 144,1
Капитализациясы, млрд KZT** 11 348,5
Нарық мәртебесі Ашылған
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +10,60
Алдыңғы жабу 3 030,47
Максимум 3 045,24
52 аптадағы максимум 3 867,16
Тарихи максималды мәні 3 810,70
Жыл басынан бастап өзгеру -634,31
Жыл басынан бастап өзгеру, % -17,26
Мәмілелер көлемі, мың USD* 302,5
Капитализациясы, млн USD** 23 831,5

* KASE индексінің өкілетті тізіміне кіретін, акциялар бойынша мәмілелер көлемі

** KASE Индексінің өкілетті тізіміне кіретін, акциялардың капитализациясы

KASE индексі, осы индексті құрастыру күнінде оның өкілетті тізіміне кіретін, акциялардың нарықтық бағасының, еркін айналыстағы акцияларды есепке қосып, капиталға айналуы бойынша, осы тізімдегі акциялардың белгілі бір күндегі бағасына сараланған қатынасы болып табылады.

KASE индексінің мәні, осы индекстің өкілетті тізіміне кіретін, акциялармен жасалған әр мәміледен кейін қайта есептеледі.

Индикаторды жаңарту уақыты: нақты уақыт тәртіптемесінде

Индикатордың трендін жаңарту уақыты: алдыңғы сауда-саттық күнге қатынасты нақты уақыттәртіптемесінде

Code Company Last
price, KZT
Trend, % Close
price, KZT
Weight, % Shares, pcs Fi, % Ri
CCBN Банк ЦентрКредит 510,87 +0,17 9,6 188 029 035 40,4 1,0000000
HSBK Народный банк 121,49 +3,84 15,7 10 908 249 242 30,5 0,1568867
KCEL Kcell 1 689,00 +0,24 16,8 199 999 969 34,1 0,5905422
KEGC KEGOC 1 595,00 0 10,3 259 998 191 10,0 1,0000000
KSPI Kaspi.kz 26 916,28 +1,00 15,2 191 958 533 23,9 0,0498347
KZAP НАК "Казатомпром" 13 419,70 -0,59 13,3 259 356 608 25,0 0,0616548
KZTK Казахтелеком 28 000,00 +0,36 11,7 10 338 514 16,3 1,0000000
KZTO КазТрансОйл 783,00 -0,12 7,4 384 618 364 10,0 1,0000000
* индексті есептеу күні мәміле болмаған жағдайда, осы акциялар үшін алдыңғы нәтижелі күндегі соңғы мәміленің бағасы қолданылады