Сауда-саттық ақпарат

KASE Индексі

4 923,95
-47,90 -0,96%
Соңғы мәліметтердің уақыты 16.04.24 17:30
Соңғы мәні 4 923,95
ашылу 4 974,26
Минимум 4 905,95
52 аптадағы минимум 3 447,18
Тарихи минималды мәні 69,48
Айдың басынан бастап өзгеруі -153,89
Айдың басынан бастап өзгеруі, % -3,03
Мәмілелер көлемі, млн KZT* 510,4
Капитализациясы, млрд KZT** 27 013,0
Нарық мәртебесі Жабық
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -47,90
Алдыңғы жабу 4 971,85
Максимум 4 978,68
52 аптадағы максимум 5 145,22
Тарихи максималды мәні 5 116,41
Жыл басынан бастап өзгеру +736,57
Жыл басынан бастап өзгеру, % +17,59
Мәмілелер көлемі, мың USD* 1 137,9
Капитализациясы, млн USD** 60 221,6

* KASE индексінің өкілетті тізіміне кіретін, акциялар бойынша мәмілелер көлемі

** KASE Индексінің өкілетті тізіміне кіретін, акциялардың капитализациясы

KASE индексі, осы индексті құрастыру күнінде оның өкілетті тізіміне кіретін, акциялардың нарықтық бағасының, еркін айналыстағы акцияларды есепке қосып, капиталға айналуы бойынша, осы тізімдегі акциялардың белгілі бір күндегі бағасына сараланған қатынасы болып табылады.

KASE индексінің мәні, осы индекстің өкілетті тізіміне кіретін, акциялармен жасалған әр мәміледен кейін қайта есептеледі.

Индикаторды жаңарту уақыты: нақты уақыт тәртіптемесінде

Индикатордың трендін жаңарту уақыты: алдыңғы сауда-саттық күнге қатынасты нақты уақыттәртіптемесінде

Code Company Last
price, KZT
Trend, % Close
price, KZT
Weight, % Shares, pcs Fi, % Ri
AIRA Эйр Астана 903,99 -1,20 903,99 8,7 356 526 315 43,7 1,0000000
CCBN Банк ЦентрКредит 1 582,00 -1,00 1 582,00 7,5 188 029 035 40,4 1,0000000
HSBK Народный Банк Казахстана 209,49 -0,24 209,49 15,5 10 908 273 852 30,5 0,3593460
KCEL Kcell 3 018,05 -1,04 3 018,05 12,8 200 000 000 34,1 1,0000000
KEGC KEGOC 1 482,52 -0,10 1 482,52 3,8 275 291 564 15,0 1,0000000
KMGZ Национальная компания "КазМунайГаз" 12 749,96 +0,27 12 749,96 14,5 610 119 493 3,0 1,0000000
KSPI Kaspi.kz 52 317,00 -0,73 52 317,00 16,4 189 333 465 24,3 0,1099141
KZAP НАК "Казатомпром" 18 300,00 -3,28 18 300,00 14,3 259 356 608 25,0 0,1942834
KZTK Казахтелеком 34 488,00 -0,03 34 278,14 4,4 10 705 605 19,1 1,0000000
KZTO КазТрансОйл 842,30 -0,85 842,30 2,0 384 627 801 10,0 1,0000000
* индексті есептеу күні мәміле болмаған жағдайда, осы акциялар үшін алдыңғы нәтижелі күндегі соңғы мәміленің бағасы қолданылады