Сауда-саттық ақпарат

TONIA

Соңғы мәліметтердің уақыты 27.01.2021 17:15:00
Соңғы мәні 8,30
Айдың басынан бастап өзгеруі -0,15
52 аптадағы минимум 7,61
Тарихи минималды мәні 0,01
Мәмілелер көлемі, млрд KZT* 301,1
Нарық мәртебесі Жабық
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +0,05
Жыл басынан бастап өзгеру -0,15
52 аптадағы максимум 13,48
Тарихи максималды мәні 317,95
Мәмілелер көлемі, млн USD 713,7

TONIA Индикаторы (Tenge OverNight Index Average) МБҚ қоржынының бағалы қағаздарымен Биржаның автоматты репо секторында жасалған, мерзімі бір жұмыс күнге репо ашылу мәмілелері бойынша орташа сараланған пайыздық мөлшерлемесі болып табылады. 01.01.10 бастап 25.12.20 дейін индикатор әр мәміле жасалғаннан кейін қайта есептеліп тұрған, 28.12.20 бастап индикатордың мәні әр сауда-саттық күннің нәтижесі бойынша есептеледі. TONIA әдістемесі Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі ұсыныстары бойынша анықталған және де Қазақстан Республикасының ақша нарығында тәуекелсіз эталон құру мақсатында халықаралық тәжірибеде қолданылатын сенімді ұстаным көрсеткіштерде негізделген.

Өлшем бірлігі: жылдық %

Индикаторды жаңарту уақыты: әр жұмыс күн сайынсауда-саттық аяқталғанна кейін 17:00-ден 20:00-ге дейін (GMT +06:00)

Индикатордың өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күннің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі