Сауда-саттық ақпарат

Репо индикаторлары

Соңғы мәліметтердің уақыты 30.10.2020 16:43:06
Соңғы мәні 8,60
Ашылу 9,25
Минимум 8,60
52 аптадағы минимум 7,61
Айдың басынан бастап өзгеруі -1,32
Айдың басынан бастап өзгеруі, % -13,31
Мәмілелер көлемі, млрд KZT* 216,9
Нарық мәртебесі Жабық
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -0,10
Алдыңғы жабу 8,70
Максимум 9,25
52 аптадағы максимум 13,50
Жыл басынан бастап өзгеру -0,35
Жыл басынан бастап өзгеру, % -3,89
Мәмілелер көлемі, млн USD 501,8

TONIA индикаторы (Tenge OverNight Index Average), Биржа солар бойынша Орталық контрагент қызметтерін пайдаланумен клирингілік қызметті жүзеге асыратын, МБҚ-мен автоматты репо секторында жасалған, мнрзімі бір жұмыс күн репо ашылу мәмілелері бойынша орташа сараланған пайыздық мөлшерлеме болып табылады. 01.09.01 бастап 31.12.09 дейін индикатор күніне бір рет есептелген, 01.01.10 бастап индикатордың мәні әр жасалған мәміледен кейін қайта есептеліп отырады.

Өлшем бірлігі, %

Индикаторды жаңарту уақыты: нақты уақыт тәртіптемесінде

Индикатордың трендін жаңарту уақыты: алдыңғы сауда-саттық күнгеқатынасты нақты уақыт тәртіптемесінде

Соңғы мәліметтердің уақыты 30.10.2020 15:07:28
Соңғы мәні 9,32
Ашылу 9,20
Минимум 9,20
52 аптадағы минимум 8,00
Айдың басынан бастап өзгеруі +0,50
Айдың басынан бастап өзгеруі, % +5,67
Мәмілелер көлемі, млрд KZT* 5,1
Нарық мәртебесі Жабық
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы +0,12
Алдыңғы жабу 9,20
Максимум 9,32
52 аптадағы максимум 13,50
Жыл басынан бастап өзгеру -0,15
Жыл басынан бастап өзгеру, % -1,54
Мәмілелер көлемі, млн USD 11,7

TWINA индикаторы (Tenge TWINA Index Average), Биржа солар бойынша Орталық контрагент қызметтерін пайдаланумен клирингілік қызметті жүзеге асыратын, МБҚ-мен автоматты репо секторында жасалған, жеті жұмыс күн репо ашылу мәмілелері бойынша орташа сараланған пайыздық мөлшерлеме болып табылады. 01.09.01 бастап 31.12.09 дейін индикатор күніне бір рет есептелген, 01.01.10 бастап индикатордың мәні әр жасалған мәміледен кейін қайта есептеліп отырады.

Өлшем бірлігі, %

Индикаторды жаңарту уақыты: нақты уақыт тәртіптемесінде

Индикатордың трендін жаңарту уақыты: алдыңғы сауда-саттық күнге қатынасты нақты уақыт тәртіптемесінде

Көрсеткіші TONIA

Изменение индикатора TONIAв течение