Сауда-саттық ақпарат

Листингілік компанияларға

Листингілік компанияларға

Листингілік компанияның мәртебесі – компаниянңыздың өміріндегі жаңа маңызды кезең.

Капиталды тартудың қолжетімді мүмкіндіктерімен және ақпараттар ашу бойынша талаптармен нақтырақ танысыңыз

Биржада бағалы қағаздарды орналастыру амалдары

Компания мыналар арқылы қор нарығында инвестициялар тарта алады:

Арнайы мамандандырылған сауда-саттық әдісі қаржы құралдарын орналастыру, сату, кері сатып алу және сатып алу үшін қолданылады. Компания (сауда-саттықтың бастамашысы) тек орналастырудың бағасын және өтінімдерді қанағаттандыру әдістерін анықтайды, бірақ қандай-да бір санаттағы инвесторлардың қатысуын шектеуге құқығы жоқ. Арнайы мамандандырылған сауда-саттықтар, сатушының (сатып алушының) қалауы бойынша бір немесе одан аса итерациямен өткілізілуі мүмкін. Арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарда орналастырылатын, бағалы қағаздарды қосымша орналастыру бойынша сауда-саттықтар, тек аукцион болған күні өткізілуі мүмкін.

Аукцион өткізгенде сауда-саттықтың бастамашысы (сатушы) қарсылама өтінімдер берудің бір әдісін таңдауға құқылы
ашық әдіс, мұнда өтінімдердің бағалары мен мөлшері туралы мәліметтер қатысушылардың барлығына қолжетімді
жабық әдіс, мұнда қарсылама өтінімнің бағасы мен мөлшері туралы мәлімет тек осыны берген сауда-саттыққа қатысушыға ғана мәлім
Аукцион өткізу кезінде сауда-саттық бастамашысы (сатушы) қарсы өтінімдерді қанағаттандырудың мынадай тәсілдерінің бірін таңдауға құқылы
кесімді бағамен
бағалары кесімді бағаға тең немесе сатушы үшін ең ұтымды болып табылатын, шектелімді қарсылама өтінімдердің орташа сараланған бағасы бойынша

Жазылым әдісі бағалы қағаздарды Биржада орналастыруда тек жалғыз сатушы болғанда және, осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу бойынша Биржаның келісімі алынған, бағалы қағаздарды орналастырғанда ғана қолданылады.

Жазылым аукционмен салыстырғанда өтінімдер кітабын қалыптастыруға негізделеді, кітапқа сатып алушыларды аттары/атаулары тіркеледі

Жазылым жүргізу уақыты, әдетте, бір күннен бірнеше күнге дейін созылады

Сатушы (рұқсаттама бастамашысы) орналастырудың шарттарын: параметрлерін, орналастыру бағасын, сауда-саттыққа қатыса алатын, инвесторлардың санатын өзі белгілейді

Тікелей мәміле әдісі әр жеке мәміле екі сауда-саттыққа қатысушысының арасында келіссөз жүргізу нәтижесінде және осы мәмілені жасасуға келісімге жеткенде жасалуын тұспалдайды. Сауда-саттыққа қатысушысының индикативті баға белгілеу беруі, оның осы индикативті баға белгілеу негізінде мәміле жасасуға міндеттемейді. Тікелей мәміле жасасу арқылы (келісім-шарттық мәмілелер) арқылы бағалы қағаздарды орналастырғанда, тікелей мәміле арқылы іске асатылған, бағалы қағаздардың өсіміне салықтық жеңілдіктер жоқ.

Тікелей мәміле жасасу әдісімен сауда-саттық өткізгенде мәміле былай жасалуы мүмкін
Қандай да бір сауда-саттыққа қатысушы индикативті баға белгілеу белгілейді, соңынан осы индикативті баға белгілеуге үндеген, басқа сауда-саттыққа қатысушысымен келіссөздер жүргізу арқылы
сауда-саттыққа қатысушысының тікелей алдын ала келіссөздер жүргізуі арқылы

Сауда-саттыққа қатысушысы индикативтік баға белгілеуін беруі, оны осы индикативтік баға белгілеу негізінде мәміле жасасуға міндеттемейді

Бағалы қағаздарды тікелей мәмілелер (келісім-шарттық мәмілелер) жасасу арқылы бағалы қағаздарды орналастырғанда, тікелей мәміле арқылы іске асатылған, бағалы қағаздардың өсіміне салықтық жеңілдіктер жоқ.

Арнайы мамандандырылған сауда-саттық әдісі қаржы құралдарын орналастыру, сату, кері сатып алу және сатып алу үшін қолданылады. Компания (сауда-саттықтың бастамашысы) тек орналастырудың бағасын және өтінімдерді қанағаттандыру әдістерін анықтайды, бірақ қандай-да бір санаттағы инвесторлардың қатысуын шектеуге құқығы жоқ. Арнайы мамандандырылған сауда-саттықтар, сатушының (сатып алушының) қалауы бойынша бір немесе одан аса итерациямен өткілізілуі мүмкін. Арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарда орналастырылатын, бағалы қағаздарды қосымша орналастыру бойынша сауда-саттықтар, тек аукцион болған күні өткізілуі мүмкін.

Аукцион өткізгенде сауда-саттықтың бастамашысы (сатушы) қарсылама өтінімдер берудің бір әдісін таңдауға құқылы
ашық әдіс, мұнда өтінімдердің бағалары мен мөлшері туралы мәліметтер қатысушылардың барлығына қолжетімді
жабық әдіс, мұнда қарсылама өтінімнің бағасы мен мөлшері туралы мәлімет тек осыны берген сауда-саттыққа қатысушыға ғана мәлім
Аукцион өткізу кезінде сауда-саттық бастамашысы (сатушы) қарсы өтінімдерді қанағаттандырудың мынадай тәсілдерінің бірін таңдауға құқылы
кесімді бағамен
бағалары кесімді бағаға тең немесе сатушы үшін ең ұтымды болып табылатын, шектелімді қарсылама өтінімдердің орташа сараланған бағасы бойынша

Жазылым әдісі бағалы қағаздарды Биржада орналастыруда тек жалғыз сатушы болғанда және, осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу бойынша Биржаның келісімі алынған, бағалы қағаздарды орналастырғанда ғана қолданылады.

Жазылым аукционмен салыстырғанда өтінімдер кітабын қалыптастыруға негізделеді, кітапқа сатып алушыларды аттары/атаулары тіркеледі

Жазылым жүргізу уақыты, әдетте, бір күннен бірнеше күнге дейін созылады

Сатушы (рұқсаттама бастамашысы) орналастырудың шарттарын: параметрлерін, орналастыру бағасын, сауда-саттыққа қатыса алатын, инвесторлардың санатын өзі белгілейді

Тікелей мәміле әдісі әр жеке мәміле екі сауда-саттыққа қатысушысының арасында келіссөз жүргізу нәтижесінде және осы мәмілені жасасуға келісімге жеткенде жасалуын тұспалдайды. Сауда-саттыққа қатысушысының индикативті баға белгілеу беруі, оның осы индикативті баға белгілеу негізінде мәміле жасасуға міндеттемейді. Тікелей мәміле жасасу арқылы (келісім-шарттық мәмілелер) арқылы бағалы қағаздарды орналастырғанда, тікелей мәміле арқылы іске асатылған, бағалы қағаздардың өсіміне салықтық жеңілдіктер жоқ.

Тікелей мәміле жасасу әдісімен сауда-саттық өткізгенде мәміле былай жасалуы мүмкін
Қандай да бір сауда-саттыққа қатысушы индикативті баға белгілеу белгілейді, соңынан осы индикативті баға белгілеуге үндеген, басқа сауда-саттыққа қатысушысымен келіссөздер жүргізу арқылы
сауда-саттыққа қатысушысының тікелей алдын ала келіссөздер жүргізуі арқылы

Сауда-саттыққа қатысушысы индикативтік баға белгілеуін беруі, оны осы индикативтік баға белгілеу негізінде мәміле жасасуға міндеттемейді

Бағалы қағаздарды тікелей мәмілелер (келісім-шарттық мәмілелер) жасасу арқылы бағалы қағаздарды орналастырғанда, тікелей мәміле арқылы іске асатылған, бағалы қағаздардың өсіміне салықтық жеңілдіктер жоқ.