Сауда-саттық ақпарат

Листингілік компанияларға

Листингілік компанияларға

Листингілік компанияның мәртебесі – компаниянңыздың өміріндегі жаңа маңызды кезең.

Капиталды тартудың қолжетімді мүмкіндіктерімен және ақпараттар ашу бойынша талаптармен нақтырақ танысыңыз

Жеке кабинетке кіру

is2in электрондық құжатайналым жүйесі

Компаниялармен ашылуы тиіс, ақпараттарды ұсыну үшін арнайы is2in (issuers to investors) электрондық құжатайналым жүйесі әзірленіп, енгізілді.

Ұсынылған құжаттар KASE интернет-сайтында листингілік компанияның парағында автоматты тәртіптемеде жарияланып, қор нарығының айқындығы мен ашықтығы принциптерін іске асыру қамтамасыз етіледі

is2in-да жұмыс жасау

IS2IN жүйесін пайдаланушысына жетекшілік
IS2IN жүйесі үшін ЭСҚ қолдану бойынша нұсқаулық

IS2IN электрондық құжатайналым сызбасы