Сауда-саттық ақпарат

Болашақ листингілік компаниялар үшін

Болашақ листингілік компаниялар үшін

Қазақстанның қор нарығында бағалы қағаздарды қалай орналастыруға болатыны және листинг өткеннен кейін компанияның алдында қандай қаржылық мүмкіндіктер ашылатыны туралы көбірек біліңіз

Компанияны қаржыландырудың негізгі құралдары

 • Жай акциялар бойынша дивидендтер акционерлердің шешімі бойынша төленеді
 • Өтеу бойынша міндеттеме жоқ
 • Кепілдік қамту талап етілмейді
 • Борыштық жүктеменің азаюы
 • Бизнестің нарықтық бағалауы
 • Кепілдік қамту талап етілмейді
 • Шығарылым парамертлерін, сыйақы төлеудің мерзімділігі, сыйақы төлеу мен негізгі қарызды өтеудің шарттарын дербес түрде анықтау
 • Қаржыландырудың қомақты көлемін тарту мүмкіншілігі
 • Көпшілік алдында несиелік тарихқа иелену
 • Инвесторлар базасының диверсификациясы және несиелендірушілерден салыстырмалы тәуелсіздік
 • Тек, KASE листингінен өткен, компаниялар үшін
 • Айналыс мерзімі бір жылдан аспайды
 • 3 жұмыс күн аралығында шығарылымды тіркеу
 • 5 жұмыс күн аралығында листинг
 • Жеңілдетілген құжаттар жинағы
 • Төмендетілген листингілік алымдар

 

Дайындықтың негізгі кезеңдері

Қаржылық кеңесшіні таңдау және тағайындау

Қаржылық кеңес беруші эмитенттің бағалы қағаздарының шығарылымын тіркеуге, сондай-ақ KASE листингіне құжаттарды. Қаржылық емес ұйымдар үшін қаржылық кеңес берушінің бар болуы міндетті.
Қаржылық кеңес беруші қосымша андеррайтер және маркет-мейкер қызметтерін атақара алады. Облигацияларды шығарғанда осыға қоса облигацияларды ұстаушыларының өкілінің бар болуы талап етіледі

Аудиторды таңдау

Бағалы қағаздардың листингі үшін және олардың KASE ресми тізімінде болу кезеңінде компания, KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізіміне кіретін, аудиторлық ұйымдардың бірінде жыл сайынғы аудиттен өтуге міндетті.

Бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу

Эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуін, Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шарттар мен тәртіпте, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жүзеге асырады

Орталық депозитариймен келісім-шарт жасау

KASE листингілік ережелеріне сәйкес, егер Компания бағалы қағаздар шығаратын болса, онда бұл бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий (немесе оларды шығарудан / листингілеуден кейін) жүзеге асырады. Компания Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі мен оның клиенті арасында жасалған келісімге қол қоюы керек, бұл бірігу туралы келісім болып табылады.
Бұл келісімге қосылу үшін сіз Орталық депозитариймен іскерлік қарым-қатынас орнатуға өтінім беруіңіз керек, оны толтыру тәртібі Орталық депозитарийдің ресми сайтында орналасқан.

Қор нарығына шығу бойынша шығындардың құрылымы

Тіркеушінің қызметтері
+
Аудиторлың қызметтері
+
Қаржылық кеңес берушінің қызметтері
+
KASE листингілік алымдары
Артқа

Листинг процедурасы

Листингтің жеңілдетілген процедурасы мыналарға қатысты қолданылады:

 • акцияларының 100% - ы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздары;
 • коммерциялық облигациялар;;
 • шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығаруға жоспарланатын Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының бағалы қағаздарын;
 • халықаралық қаржы ұйымы (МҚҰ) шығарған немесе шығаруға жоспарланған бағалы қағаздар (МҚҰ шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған немесе шығаруға жоспарланған бағалы қағаздар)
 • шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (МБҚ), муниципалдық бағалы қағаздар және шетелдік МБҚ;.
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының МБҚ;.
 • бағалы қағаздар, оның ішінде депозитарлық қолхаттар (депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар), олар WFE толық мүшесі болып табылатын кез келген қор биржасының ресми тізімінде немесе AIX (демеушілік емес листинг) ресми тізімінде болады..

Жеңілдетілген листинг процедурасының негізгі айырмашылықтары

Минималды листингілік алымдар

Қысқартылған өтінішті қарау мерзімі

Жеңілдетілген ақпараттар ашу

Қаржылық кеңес берушінің болмауы

Қос листинг –эмитенттің бағалы қағаздарының өтімділігін арттыру мақсатында дәйекті түрде бірнеше қор біржасында листинг процедурасынан өтуі.

Қос листингтен өту туралы шешім қабылдар алдында эмитент Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңының 22-1 бабын зерделеу қажет

Қос листингтің пайдасы

 • қолданыстағы салықтық жеңілдіктер
 • өтімділіктің өсуі
 • Қазақстан қор биржасында ақпараттарды ашу бойынша талаптың болмауы

Листингтің жеңілдетілген процедурасы мыналарға қатысты қолданылады:

 • акцияларының 100% - ы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздары;
 • коммерциялық облигациялар;;
 • шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығаруға жоспарланатын Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының бағалы қағаздарын;
 • халықаралық қаржы ұйымы (МҚҰ) шығарған немесе шығаруға жоспарланған бағалы қағаздар (МҚҰ шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған немесе шығаруға жоспарланған бағалы қағаздар)
 • шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (МБҚ), муниципалдық бағалы қағаздар және шетелдік МБҚ;.
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының МБҚ;.
 • бағалы қағаздар, оның ішінде депозитарлық қолхаттар (депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар), олар WFE толық мүшесі болып табылатын кез келген қор биржасының ресми тізімінде немесе AIX (демеушілік емес листинг) ресми тізімінде болады..

Жеңілдетілген листинг процедурасының негізгі айырмашылықтары

Минималды листингілік алымдар

Қысқартылған өтінішті қарау мерзімі

Жеңілдетілген ақпараттар ашу

Қаржылық кеңес берушінің болмауы

Қос листинг –эмитенттің бағалы қағаздарының өтімділігін арттыру мақсатында дәйекті түрде бірнеше қор біржасында листинг процедурасынан өтуі.

Қос листингтен өту туралы шешім қабылдар алдында эмитент Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңының 22-1 бабын зерделеу қажет

Қос листингтің пайдасы

 • қолданыстағы салықтық жеңілдіктер
 • өтімділіктің өсуі
 • Қазақстан қор биржасында ақпараттарды ашу бойынша талаптың болмауы

Бағалы қағаздардың листингі үшін қажет:

Листингілік алымдар

Алдын ала алым
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,025 %
шығару көлемінен
бастап 100 дейін 1000 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,015 %
шығару көлемінен
бастап 100 дейін 500 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,015 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 1500 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Қарау үшін алым
0,025 %
шығару көлемінен
бастап 100 дейін 1000 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
(Корпоративтік облигациялар)
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,025 %
шығару көлемінен
бастап 100 дейін 1000 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,015 %
шығару көлемінен
бастап 100 дейін 500 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті қарау үшін алынатын, біржолғы алым
Кіру алымы
0,015 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 1500 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым
Алдын ала алым
100 АЕК
(Корпоративтік облигациялар)
коммерциялық облигациялар үшін –
50 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Қарау үшін алым
0,025 %
шығару көлемінен
бастап 100 дейін 1000 АЕК
коммерциялық облигациялары үшін алынбайды
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Кіру алымы
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 3000 АЕК
коммерциялық облигациялар үшін –
100 АЕК
резидент еместердің бағалы қағаздары үшін –
100 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімге енгізілгенде алынатын, бір жолғы алым
Жыл сайынғы алым
0,025 %
шығарылым сомасынан
бастап 100 дейін 2000 АЕК
Бағалы қағаздар ресми тізімде тұрған әр жылға алынатын, алым

Листингілік алымдардың калькуляторы*

Алдын ала алым = KZT.

Қарау үшін алым = KZT.

Кіру алымы = KZT.

Жыл сайынғы алым** = KZT.

Мәліметтерді толтырыңыз
Есептеу

* KASE ресми тізімінің кез келген сауда-саттық алаңына жеңілдетілген листингілік процедурамен енгізілетін, резидент еместердің бағалы қағаздары үшін, өтінішті қарау, үшін, кіру, жыл сайынғы алымдар тиянақталған, әрқайсысы АЕК 100-еселі көлемінде

** жыл сайнығы алымын есептеу KASE ресми тізімінде эмитенттің басқа бағалы қағаздардың бар-жоғына байланысты