"ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

03.06.24 17:34
/KASE, 03.06.24/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "FORTELEASING" (ФОРТЕЛИЗИНГ) АҚ (Алматы), компанияның 2023 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2023 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): --------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.23 31.12.22 ----------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 6 922 896 5 482 991 Жинытық активтер 20 322 152 13 188 203 Жиынтық міндеттемелер 13 399 256 7 705 212 Таза пайда (таза шығын) 1 439 905 846 491 ROA, % 7,09 6,42 ROE, % 20,80 15,44 --------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/TMLZ/tmlzf6_2023_rus.pdf [2024-06-03]