"ТССП Групп" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

22.05.24 16:26
/KASE, 22.05.24/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "ТССП Групп" ЖШС (Астана) Компанияның 2023 жылғаы қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге ұсынды. 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ---------------------------------------------- 31.12.23 31.12.22 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- ---------- ----------- Меншікті капитал 3 372 701 2 767 778 Жиынтық активтер 15 095 222 12 896 823 Жиынтық міндеттемелер 11 722 521 10 129 045 Сату көлемі 22 465 454 18 710 467 Жалпы кіріс 6 990 478 5 554 759 Таза пайда (таза шығын) 972 730 932 935 ROA, % 6,44 7,23 ROE, % 28,84 33,71 ROS, % 4,33 4,99 ---------------------------------------------- Компанияның 2023 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "Grant Thornton" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "ТССП Групп" АҚжәне оның еншілес кәсіпорындарының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/TSSP/tsspf6_2023_cons_rus.pdf [2024-05-22]