"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС-ның 2023 жылғы қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

08.04.24 11:18
/KASE, 08.04.24/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан "МҚҰ" ЖШС (Алматы) компанияның 2023 жылғы қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебін KASE-ге ұсынды. 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ----------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.23 31.12.22 ----------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 28 693 201 23 412 865 Жиынтық активтер 186 230 420 153 198 606 Жиынтық міндеттемелер 157 537 219 129 785 741 Таза пайда (таза шығын) 5 280 336 7 405 826 ROA, % 2,84 4,83 ROE, % 18,40 31,63 ----------------------------------------------- Компанияның 2023 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС-нің қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелері мен ҚЕХС-ға сәйкес көрсетілген күні аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысын барлық маңызды қатынастарда анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/MFTF/mftff6_2023_rus.pdf [2024-04-08]