"BASS Gold" ЖШС 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

02.04.24 16:22
/KASE, 02.04.24/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "BASS GOLD" ЖШС (Ұлытау обл.), компанияның 2023 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2023 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.23 31.12.22 ----------------------- --------- --------- Меншікті капитал 1 087 174 532 107 Жинытық активтер 7 320 855 992 011 Жиынтық міндеттемелер 6 233 681 459 904 Сату көлемі 2 666 866 2 828 291 Жалпы табыс 485 553 1 002 058 Таза пайда (таза шығын) 305 905 311 455 ROA, % 4,18 31,40 ROE, % 28,14 58,53 ------------------------------------------- Компанияның 2023 жылға қаржылық есеп берушілігінің "МинТакс Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/FPST/fpstf6_2023_cons_rus.pdf [2024-04-02]