KASE Клирингілік орталығының Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді

08.02.24 17:43
/KASE, 08.02.24/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 07 ақпанындағы шешімімен KASE Клирингтік орталығының (KACC) Директорлар кеңесінің сандық құрамы сегіз адамнан тұратын болып анықталды. KASE Директорлар кеңесінің құрамына келесі мүшелер сайланды: - Сәлімов Е.И., Сердюк И.В. –KACC жалғыз акционері мүдделерінің өкілдері; - Айнабаева Ш.Р., Дамитов К.К. – Директорлар кеңесінің мүшелері, тәуелсіз директорлар; - Хорошевская Н.Ю. – KACC Басқармасының Төрайымы. Қазіргі уақытта KACC Директорлар кеңесінің құрамына келесілер кіреді: 1) Алдамберген А.Ө. – Директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Ташметов М.Ж. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор (Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, олны алмастыруға құқығы бар тұлға); 3) Саржақов Ж.Н. – Директорлар кеңесінің мүшесі (жалғыз акционердің өкілі); 4) Сәлімов Е.И. – Директорлар кеңесінің мүшесі (жалғыз акционердің өкілі) 5) Сердюк И.В. – Директорлар кеңесінің мүшесі (жалғыз акционердің өкілі); 6) Айнабаева Ш.Р. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 7) Дамитов К.К. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 8) Хорошевская Н.Ю. – KACC Басқармасының Төрайымы. KASE Директорлар кеңесінің жаңартылған құрамы мына сілтеме бойынша KACC интернет-ресурсында жарияланады https://kacc.kase.kz/ru/about/ [2024-02-08]