"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

05.02.24 11:37
/KASE, 05.02.24/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 138 798 488 дана, артықшылықты акциялар саны – 46 266 163 дана; - компанияның 88 798 488 жай акциялары және 11 211 512 артықшылықты акциялары орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- "SOLVA GROUP LTD." Жеке Акционерлік Компаниясы - - 8 833 552 78,79* 8,83 "SOLVA CAPITAL" ЖШС 88 798 488 100,00 10 000 0,09* 88,80 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2024-02-05]