"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

24.10.23 17:41
/KASE, 24.10.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 100 000 000 дана, артықшылықты акциялар саны – 11 211 512 дана; - компанияның 88 798 488 жай акциялары және барлық артықшылық акциялары орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- "SOLVA GROUP LTD." Жеке Акционерлік Компаниясы - - 11 201 512 99,91* 11,20 "SOLVA CAPITAL" ЖШС 88 798 488 100,00 10 000 0,09* 88,80 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2023-10-24]