"Атамекен-Агро" АҚ 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

01.09.23 16:52
/KASE, 01.09.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Атамекен-Агро" АҚ (Көкшетау) компанияның 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебін KASE- ге ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ---------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- ----------- ---------- Меншікті капитал 33 920 292 15 715 819 Жиынтық активтер 111 896 169 90 805 928 Жиынтық міндеттемелер 77 975 877 75 090 109 Сату көлемі 54 608 474 41 646 150 Жалпы табыс 30 643 957 12 512 841 Таза пайда (таза шығын) 18 204 473 -1 193 605 ROA, % 16,27 -1,31 ROE, % 53,67 -7,59 ROS, % 33,34 -2,87 ---------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігінің аудитін "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Ескертпесі бар пікірді қамтитын аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "Атамекен-Агро" АҚ мен оның еншілес кәсіпорындарының шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және көрсетілген күні аяқталған жылдағы ҚЕХС сәйкес ақша қаражаттарының шоғырландырылған қозғалысын барлық маңызды аспектілерде сенімді түрде көрсетеді.. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/KATR/katrf6_2022_cons_rus.pdf [2023-09-01]