"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

01.08.23 14:18
/KASE, 01.08.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 100 000 000 дана, артықшылықты акциялар саны – 11 211 512 дана; - компанияның барлық жай акциялары және 100 000 000 артықшылықты акциялары орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- "SOLVA CAPITAL" ЖШС 88 798 488 88,80 10 000 100,00* 88,80 "SOLVA GROUP GROUP" Жеке Акционерлік Компаниясы 11 201 512 11,20 - - 11,20 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2023-08-01]