"АИФН" RETAM" АҚ-ның 2022 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

23.06.23 16:40
/KASE, 23.06.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "АИФН" RETAM" АҚ (Алматы) компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебін KASE-ге ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------------------ 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ---------------------------------- --------- --------- Меншікті капитал 5 431 189 4 576 018 Жиынтық активтер 5 794 199 4 880 733 Жиынтық міндеттемелер 363 010 304 715 Сату көлемі 3 900 455 3 335 250 Жалпы табыс 3 550 843 3 017 133 Таза пайда (таза шығын) 4 430 427 3 100 903 Жай акцияның баланстық құны, теңге 747 377 629 698 ROA, % 76,46 63,53 ROE, % 81,57 67,76 ROS, % 113,59 92,97 ------------------------------------------------------ Компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігінің аудитін "Concord" тәуелсіз аудиторлық компаниясы" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік барлық маңызды аспектілерде "АИФН" RETAM" АҚ-ның 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС сәйкес көрсетілген күні аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысын сенімді түрде ұсынады. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/RETM/retmf6_2022_rus.pdf [2023-06-23]