"Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

22.06.23 14:56
/KASE, 22.06.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ (Алматы) 2022 жылға Компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге берді. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): -------------------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ---------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 3 087 399 2 892 690 Жиынтық активтер 16 541 608 14 004 403 Жиынтық міндеттемелер 13 454 209 11 111 713 Сату көлемі 2 674 743 5 092 905 Жалпы табыс 1 134 417 1 150 908 Таза пайда (таза шығын) 244 903 371 149 Жай акцияның баланстық құны, теңге 14 437,15 13 530,84 ROA, % 1,48 2,65 ROE, % 7,93 12,83 ROS, % 9,16 7,29 -------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылғы қаржылық есеп берушілігінің аудитін "RSM Qazaqstan" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік барлық елеулі қатынастарда 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Көтерме-бөлшек сауда кәсіпорны" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/ORPT/orptf6_2022_rus.pdf [2023-06-22]