"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ-ның 2022 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

12.06.23 16:59
/KASE, 12.06.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ (Өскемен) компанияның 2022 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебін KASE-ге ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 ------------------------------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 47 878 530 40 578 957 Жиынтық активтер 180 796 558 152 993 274 Жиынтық міндеттемелер 132 918 028 112 414 317 Сату көлемі 75 626 462 66 854 736 Жалпы табыс 28 020 295 12 425 856 Таза пайда (таза шығын) 6 741 141 2 577 300 Жай акцияның баланстық құны, теңге 23 191 19 735 Артықшылықты акцияның баланстық құны, теңге н/д 20 ROA, % 3,73 1,68 ROE, % 14,08 6,35 ROS, % 8,91 3,86 ------------------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін "Moore Kazakhstan" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық маңызды аспектілерде "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ мен оның еншілес кәсіпорындарының 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС-ға сәйкес көрсетілген күні аяқталған жылдағы ақша қаражаттарының шоғырландырылған қозғалысын анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/UTMK/utmkf6_2023_cons_rus.PDF [2023-06-12]