"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС-ның 2022 жылғы қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

07.06.23 12:04
/KASE, 07.06.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан "МҚҰ" ЖШС (Алматы) компанияның 2022 жылғы қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебін KASE-ге ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ----------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 ----------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 23 412 865 16 007 039 Жиынтық активтер 153 198 606 120 416 614 Жиынтық міндеттемелер 129 785 741 104 409 575 Таза пайда (таза шығын) 7 405 826 5 272 208 ROA, % 4,83 4,38 ROE, % 31,63 32,94 ----------------------------------------------- Компанияның 2022 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС-нің қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелері мен ҚЕХС-ға сәйкес көрсетілген күні аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысын барлық маңызды қатынастарда анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/MFTF/mftff6_2022_rus.pdf [2023-06-07]