2022 жылғы "Баян Сұлу" АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

05.06.23 15:24
/KASE, 05.06.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Баян Сұлу" АҚ (Қостанай) компанияның 2022 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша KASE-ге аудиторлық есебін ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): -------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 ---------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 26 513 431 24 119 904 Жиынтық активтер 56 640 419 45 398 135 Жиынтық міндеттемелер 30 126 988 21 278 231 Сату көлемі 48 831 132 27 625 077 Жалпы табыс 10 001 456 3 806 339 Таза пайда (таза шығын) 4 591 996 1 961 731 Жай акцияның баланстық құны, теңге 566 513 ROA, % 8,11 4,32 ROE, % 17,32 8,13 ROS, % 9,40 7,10 -------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін "Crowe Audit KZ" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық маңызды аспектілерде "Баян Сұлу" АҚ мен оның еншілес ұйымдарының 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС сәйкес көрсетілген күні аяқталған жылдағы ақша қаражаттарының шоғырландырылған қозғалысын сенімді көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/BSUL/bsulf6_2022_cons_rus.pdf [2023-06-05]