"ЛОГИКОМ" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

30.05.23 16:21
/KASE, 30.05.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "ЛОГИКОМ" АҚ (Алматы), компанияның 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес(егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------------------ 31.12.20 31.12.19 Көрсеткіш ж.б. ж.б. -------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 8 262 457 7 330 273 Жиынтық активтер 55 419 737 49 364 494 Жиынтық міндеттемелер 47 157 280 42 034 221 Сату көлемі 37 720 305 25 389 218 Жалпы кіріс 5 896 848 5 412 492 Таза пайда (таза шығын) 932 162 858 503 Акциялардың баластық құны, теңге 2 154 3 474 ROA, % 1,68 1,74 ROE, % 11,28 11,71 ROS, % 2,47 3,38 ------------------------------------------------------ Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің "Центраудит-Казахстан" ҰАК ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік барлық елеулі аспектілерде 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, "ЛОГИКОМ" АҚ және оның еншілес ұйымдарының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/LOGC/logcf6_2022_cons_rus.pdf [2023-05-30]