"Kaspi Bank" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

30.05.23 11:46
/KASE, 30.05.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "KASPI BANK" АҚ (Алматы) Компанияның 2022 жылғы қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): --------------------------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ------------------------------------------- --------- --------- Меншікті капитал 541 731 393 800 Жиынтық активтер 5 064 758 3 577 932 Жиынтық міндеттемелер 4 523 027 3 184 132 Таза пайда (таза шығын) 362 908 313 629 Жай акцияның баланстық құны, теңге 28 949 20 987 Артықшылықты акцияның баланстық құны, теңге -385 -385 ROA, % 7,17 8,77 ROE, % 66,99 79,64 --------------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "Делойт" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай "Kaspi Bank" АҚ және оның еншілес кәсіпорындарының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/CSBN/csbnf6_2022_cons_rus.pdf [2023-05-30]