"Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

30.05.23 10:30
/KASE, 30.05.23/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (Алматы), компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): --------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 ----------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 24 545 550 27 085 953 Жинытық активтер 55 359 261 58 820 455 Жиынтық міндеттемелер 30 813 711 31 734 502 Таза пайда (таза шығын) -2 252 045 4 783 668 Жай акцияның баланстық құны, теңге: 3 999 4 421 ROA, % -4,07 8,13 ROE, % -9,17 17,66 --------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің "Делойт" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/HFIN/hfinf6_2022_rus.pdf [2023-05-30]