"Компания Фаэтон" АҚ 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

26.05.23 15:30
/KASE, 26.05.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "Компания Фаэтон" АҚ (Алматы), компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): --------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 ----------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 8 572 821 8 548 626 Жинытық активтер 30 289 790 24 420 688 Жиынтық міндеттемелер 21 716 969 15 872 062 Сату көлемі 2 565 025 2 786 513 Жалпы кіріс 1 733 926 1 721 299 Таза пайда (таза шығын) 817 405 1 586 421 ROA, % 2,70 6,50 ROE, % 9,53 18,56 ROS, % 31,87 56,93 --------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің "ТрастФинАудит" аудиторлық компаниясы" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Компания Фаэтон" АҚ және оның еншілес ұйымдарының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/FATN/fatnf6_2022_cons_rus.pdf [2023-05-26]