"Жалтырбұлақ" АҚ 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

26.05.23 11:45
/KASE, 26.05.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "Жалтырбұлақ" АҚ (Алматы), компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): -------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 ---------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал -3 383 653 -2 406 627 Жинытық активтер 3 930 362 3 980 578 Жиынтық міндеттемелер 7 314 015 6 387 205 Сату көлемі 1 226 927 1 791 037 Жалпы кіріс -299 096 -254 486 Таза пайда (таза шығын) -977 026 -930 793 Жай акцияның баланстық құны, -18 096 -12 800 мың теңге: ROA, % -24,86 -23,38 ROE, % 28,87 38,68 ROS, % -79,63 -51,97 -------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің "Baker Tilly Qazaqstan Audit" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Жалтырбұлақ" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/ZHLT/zhltf6_2022_rus.pdf [2023-05-26]