"ТехноЛизинг" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

24.05.23 10:33
/KASE, 24.05.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "ТЕХНОЛИЗИНГ" АҚ (Астана) Компанияның 2022 жылғы қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): --------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 5 441 362 4 667 201 Жиынтық активтер 27 006 762 23 193 489 Жиынтық міндеттемелер 21 565 400 18 526 288 Таза пайда (таза шығын) 854 161 621 919 ROA, % 3,16 2,68 ROE, % 15,70 13,33 --------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай "ТехноЛизинг" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/THLZ/thlzf6_2022_rus.pdf [2023-05-24]