"ТССП Групп" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

15.05.23 12:38
/KASE, 15.05.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "ТССП Групп" ЖШС (Астана) Компанияның 2022 жылғаы қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ---------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- ----------- ---------- Меншікті капитал 2 767 778 2 084 843 Жиынтық активтер 12 896 823 9 772 220 Жиынтық міндеттемелер 10 129 045 7 687 377 Сату көлемі 18 710 467 12 592 651 Жалпы кіріс 5 554 759 3 524 598 Таза пайда (таза шығын) 932 935 908 979 ROA, % 7,23 9,30 ROE, % 33,71 43,60 ROS, % 4,99 7,22 ---------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "Grant Thornton" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "ТССП Групп" АҚжәне оның еншілес кәсіпорында- рының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/TSSP/tsspf6_2022_cons_rus.pdf [2023-05-15]