"Самұрық-Энерго" АҚ 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

28.04.23 12:45
/KASE, 28.04.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Самұрық-Энерго" АҚ (Нұр-Сұлтан) Компанияның 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есебін KASE-ге берді. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ----------------------------------------------- 31.12.22 31.12.21 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 533 113 621 502 640 451 Жиынтық активтер 965 846 026 939 820 011 Жиынтық міндеттемелер 432 732 405 437 179 560 Сату көлемі 381 464 992 332 537 144 Жалпы табыс 92 536 406 77 689 705 Таза пайда (таза шығын) 30 306 269 15 346 546 Бір жай баланстық құны 93 987 88 985 ROA, % 3,14 1,63 ROE, % 5,68 3,05 ROS, % 7,94 4,61 ----------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "ПрайсуотерхаусКуперс"ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық елеулі қатынастарда 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Самұрық-Энерго" АҚ мен оның еншілес кәсіпорындарының шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысын дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/SNRG/snrgf6_2022_cons_rus.pdf [2023-04-28]