"аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

27.04.23 11:22
/KASE, 27.04.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС (Алматы) Биржаға Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті берді. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): --------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 ----------------------- ----------- --------- Меншікті капитал 1 060 374 1 313 304 Жиынтық активтер 3 113 703 3 127 150 Жиынтық міндеттемелер 2 053 329 1 813 846 Таза пайда (таза шығын) 588 339 903 224 ROA, % 18,90 28,88 ROE, % 55,48 68,77 --------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігінің аудитін "ALMIR CONSULTING" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған кезең үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/MFAF/mfaff6_2022_rus.pdf [2023-04-27]