"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы "АҚ 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

20.03.23 18:00
/KASE, 20.03.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы " АҚ (Астана) Компанияның 2022 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, млн теңгемен): -------------------------------------------------------- 31.12.21 31.12.20 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ---------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 9 873 450 10 016 906 Жиынтық активтер 16 650 763 15 857 452 Жиынтық міндеттемелер 6 777 313 5 840 546 Сату көлемі 8 686 384 6 459 335 Таза пайда (таза шығын) 1 317 319 1 286 540 Жай акцияның баланстық құны, теңге 14 678 14 960 ROA, % 7,91 8,11 ROE, % 13,34 12,84 ROS, % 15,17 19,92 -------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылға қаржылық есептілігінің аудитін "Эрнст энд Янг" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық елеулі қатынастарда 2022 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "ҚазМұнайГаз "Ұлттық компаниясы" АҚ мен оның еншілес ұйымдарының шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысын анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf6_2022_cons_rus.pdf [2023-03-20]