"BCC Invest" АҚ 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

17.03.23 14:38
/KASE, 17.03.23/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы АҚ "BCC INVEST" АҚ (Алматы. Тақырыптамада – "BCC Invest" АҚ) Биржаға Компанияның 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті берді. 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.22 31.12.21 --------------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 25 238 229 24 208 833 Жиынтық активтер 38 968 505 37 610 244 Жиынтық міндеттемелер 13 730 276 13 401 411 Таза пайда (таза шығын) 1 026 175 4 001 240 Бір жай акцияның баланстық құны, теңге: 3,74 3,76 ROA, % 2,63 10,64 ROE, % 4,07 16,53 ------------------------------------------------------------- Компанияның 2022 жылғы қаржылық есептілігінің аудитін "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2022 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "BCC Invest" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған кезең үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/BCCI/bccif6_2022_rus.pdf [2023-03-17]