"Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" СК" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

27.01.23 16:48
/KASE, 27.01.23/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" СК" АҚ биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 180 000 дана, артықшылықты акциялар саны – 55 000 дана; - компанияның 176 500 жай акциялары және барлық артықшылық акциялары орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- CHOY YUK LEUNG (Гонконг) 114 900 65,10 - - 49,63 Г.М.Өмірсеріков 17 500 9,92 - - 7,56 "Банк ЦентрКредит" АҚ 16 800 9,52 55 000 100,00* 31,02 Д.К. Абильмажинова 14 000 7,93 - - 6,05 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2023-01-27]