"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2022 жылдың тоғыз айындағы қаржылық нәтижелерін хабарлады

23.11.22 17:49
/KASE, 23.11.22/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ (Астана) ге 2022 жылдың 21 қарашасындағы баспасөз мәлімдемесін KASE-ұсынды, онда мыналар хабарланады: дәйексөздің басы "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі – "ҚМГ", "Компания") өз қызметінде вертикалды интеграцияны ұстанатын Қазақстанның мұнай-газ компаниясы 2022 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған үш және тоғыз ай үшін 34 "Аралық қаржылық есептілігі" халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) сәйкес дайындалған тәуелсіз аудитордың аралық қаржылық ақпаратын шолып тексеру нәтижелері бойынша есеппен бірге аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржы есептілігін жариялайды. 2021 жылдың тоғыз айымен салыстырғанда 2022 жылдың тоғыз айындағы1 негізгі қаржы көрсеткіштері (толық шоғырландыру әдісімен ҚМГ Қашаған Б.В. компаниясындағы 100% үлесті қамтиды): - Түсім 4 597 млрд теңгемен (10 825 млн. АҚШ) салыстырғанда 77,4%-ға артып, 6 776 млрд теңгеге (14 774 млн. АҚШ долл.) жетт; - EBITDA көрсеткіші 1 425 млрд теңгемен (3 354 млн. АҚШ) салыстырғанда 41,8%-ға ұлғайып, 2 020 млрд теңгені (4 405 млн. АҚШ долл.) құрады; - Компанияның таза пайдасы бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар кірісіндегі үлестерді ескергенде 15,9%-ға артып, 1 162 млрд теңгені (2 534 млн. АҚШ) құрады; - Бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар кірісінің2 үлесіне түзетілген таза пайда 637 млрд теңгемен (1 500 млн. АҚШ долл.) салыстырғанда 634 млрд теңгеге (1 382 млн. АҚШ долл.) жетті; - Жаңа дивиденд саясатына сәйкес қайта есептелген бос ақша ағымы өткен жылдың осындай кезеңдегі 425 млрд теңге мөлшеріндегі көрсеткішпен салыстырғанда -21 млрд теңгені құрады; - 2022 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша жалпы қарыз 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 3 746 млрд теңге (8 676 млн. АҚШ долл.) көрсеткішпен салыстырғанда 4 302 млрд теңгені (9 024 млн. АҚШ долл.) болды; - 2022 жылғы 30 қыркүйектегі Компанияның таза қарызы 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 1 987 млрд теңге (4 603 млн. АҚШ долл.) көрсеткішпен салыстырғанда 2 186 млрд теңгені (4 585 млн АҚШ долл.) құрады. дәйексөздің соңы Пресс-релиздің толық нұсқасы KASE интернет-сайтында орналастырылған: - https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs_211122_kz.pdf – қазақ тілінде; - https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs_211122.pdf – орыс тілінде; - https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgz_relizs_211122_en.pdf – ағылшын тілінде. [2022-11-23]