21 тамызда Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00008828 (EABRb30) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,00 %-бен орналастырып, 23,0 млрд теңге тартты

21.10.22 18:30
/KASE, 21.10.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) Еуразиялық даму банкі (Алматы) KZ2D00008828 (EABRb30; 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 19.08.22 – 19.08.24; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраныс параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ---------------------------------------------------------------------------- Сауда-саттық күні: 21.10.22 Өтеуге дейінгі мерзім: 1,8 жыл (658 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 23 000 000 000 Сауда-саттық заты: 1 Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: таза бағасы Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 21.10.22, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесудің төменгі бағасына тең өтінімдер кесіледі Өтінімдердің бағасына байланысты емес кесімді бағаға тең шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Кезектілікке байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: қабылдау уақыты бойынша Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ "Halyk Finance" АҚ ---------------------------------------------------------------------------- Астана қаласы уақытымен сағат 15:00-ден 16:00-ге дейін KASE сауда жүйесінде төменде көрсетілген шарттарда көрсетілген облигацияларды орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: -------------------------------------------------------------------------------- Сауда-саттық күні: 21.10.22 Өтеуге дейінгі мерзім: 1,8 жыл (658 күн Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 23 000 000 000 Лот көлемі, дана.: 1 Сауда-саттық заты: таза бағасы Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 15:00–16:00 Өтінімдерді растау уақыты: 15:00–16:00 Кесім уақыты: 16:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 21.10.22, 16:30 Өтінімдердің бағасына байланысты емес кесімдеудің бірыңғай бағасы бойынша шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Кезектілікке байланысты шектеулі өтінімдерді қарсылама өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі қабылдау уақыты бойынша Саудасаттық өткізу бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ "Halyk Finance" АҚ -------------------------------------------------------------------------------- ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ: --------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 5 / 5 оның ішінде: – шектеулі: 5 / 5 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 23 048,2 оның ішінде: – шектеулі: 23 048,2 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным, %: 97,8 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, 99,8529 номиналдан % (барлық / белсенді: Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % 15,0000 (барлық /белсенді --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі банктердің үлесіне 53,3 %, брокерлік- дилерлік ұйымдарға – 3,3 %, институционалдық инвесторлардың үлесіне – 43,3 % келді. ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРІ: ---------------------------------------------------------- ---------------- Қатысушылар саны: 1 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді): 2 / 2 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 9 987,5 Ұсынымға сұраным: 42,4 % ---------------------------------------------------------- ---------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі институционалдық инвесторлардың үлесіне келді. ҚОСЫМША ОРНАЛАСТЫРУДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: --------------------------------------------------------------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 22 500 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 23 048 152 500,0 Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 5 Өтінімдерің қанағаттандырылған 2 қатысушылардың саны Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 97,8 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, % номиналдан: 99,8529 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, % 99,8529 номиналдан: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 15,0000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, 15,0000 жылдық %: --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде орындалды. Осы орналастыру кезінде инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде жалпы көлемнің 53,3% – банктерге, 3,3%-брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесіне, 43,3% - басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне тиесілі болды. [2022-10-21]